Posten november 2020

Årets sidste fisketur

Ved den sidste tur til åen med fiskestangen, gav det desværre ikke nogen fangst, men alligevel en god tur. Fiskebestanden er på det jævne, ikke for stor, så det kan kun blive bedre. Når man går og fisker, kan man tænke tilbage på, hvad der er sket både godt og mindre godt i årets løb, for som tidligere år er der sket en del.

Året har været præget af en vis virus, covid, men det har ikke påvirket os som forening negativt, snarere tværtimod. Der er kommet flere ud og fiske, da de har tiden til det. Det betyder også, at vi blev opfordret til at afholde en ekstra fiskeskole som sommerferieaktivitet, som vi afviklede i august. Og igen havde vi et fyldt hold på 25 børn.  Det er en stor fornøjelse at se glæden og stoltheden lyse ud af dem, når nogle af børnene fanger deres første fisk. Så der er bestemt mulighed at der er nogle flere, der bliver lystfiskere i fremtiden.

Vi har hele året arbejdet med Sinding skole om et projekt, men der har dog været nogle udfordringer, da der fra myndighedernes side, har været flere forskellige meninger. Men vi har da fået lavet en bestandsanalyse. Vi når desværre ikke at få lagt gydegrus udlagt i år. Men vi arbejder på at få lagt nogle skjule sten ud.

Fiskeweekenden med fiskekonkurrencen var fint besøgt, især lørdag aften hvor der var fællesspisning, og søndag eftermiddag til kaffe og præmieuddeling. Vi havde vores nye præst Lasse til at stå for uddeling af præmier.

I forbindelse til vandplejen har vi fået tilladelse til at regulere skarve. Skarven gør en stor skade på fiskebestanden, da en enkelt skarv spiser knap en halv kilo fisk hver dag. Så hvis man ser skarv ude ved vore vandløb,  må man gerne kontakte bestyrelsen. Vi er nogle få som har fået tilladelsen, og vi skal overholde jagtloven, så det er ikke sådan at vi kan komme overalt.

Vores medlemstal ser ud til at være stabilt, men alderen er stigende, så vi vil fortsat arbejde på at få flere juniorer.

Vores generalforsamling er planlagt til mandag den 18. januar i Ørre forsamlingshus kl. 19.

Jeg vil slutte med at ønske vore lodsejere, sponsorer, medhjælpere og alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Søren P. Kiilerich.

 

 

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik