Lidt mærkelig sæson pga. corona, og med de forholdsregler vi har måttet tage. Men alligevel fin aktivitet, og nok at gøre.

Januar fik afholdt vores generalforsamling med fin tilslutning.

Februar arbejdede på skole projekt, som bliver i en del af det nye Sunds Nørreå. Begrænset stykke af åen, fra asfaltvejen til udløb i Storeåen ca. 100m. Vi skal lave en bestands analyse, udlægge gydegrus og skjulesten.

Foråret aflyste vi familietur pga. corona. Arbejdede videre med projektet, som omfattede lodsejer Tom, Herning kommune, Finn Sivebæk DTU, Sammenslutning ved Storå, Sinding skole og os.

Fiskeskole blev der afholdt 2 af, den ene i første uge af skolernes ferie, og den anden i sidste uge. Begge fuldt bookede. Vejret var ved den første dag lidt gråt, men der var stort engagement, og der blev fiske hele dagen. Vejret var fint den anden dag, og igen stor fiskelyst. På begge dage var der flere børn som fangede deres første fisk, det er altid en glæde og se deres glæde ved fangsten.

August Ørre marked aflyst.

September Stor fiskedage. Lidt mindre deltagere 23, heraf 6 børn. God tilslutning til spisning lørdag aften. Uddeling af præmier blev fortaget af vores nye præst.

Skole projektet startede med bestands analyse, spændende at se hvilke fiskearter der var på stykket samt hvor mange . I runde tal var der 2 ål 15cm, 3 ørreder10-15cm, 1 laks 15cm., elritse 5-8 stk. aborrer 10 stk. Det var glædeligt at se meget yngel, som forhåbentlig kan blive til store fisk. Det var en rigtig god dag for alle, så det var noget mærkeligt at vi ikke måtte lægge grus ud, og projektet gik lidt i stå. Efter flere telefon kald til Herning Kommune lykkedes det dog at lave en aktivitet ved åen, nemlig at lægge skjulesten ud. Det blev også en fin dag, hvor Kim Iversen fra Herning kommune var med.

November udbringning af Posten.

I vinter perioden deltog vi i skarv regulering forsøg DTU. Man vil undersøge hvor stor en betydning det har at der sker færdsel ved vandløbene, og beskydning af skaver.  Vi var 6 som fik regulerings tilladelse, og der er blevet nedlagt/ reguleret ca. 30 skarver. Foreløbige undersøgelse viser ikke den store effekt. Den største effekt har bortskydning, og da der skal laves en ny skarv forvaltningsplan, bliver det spændende at se hvad der bliver resultatet af det, og om vi får lov til at skyde/ regulere flere skarver.

Fiskeskole i år tirsdag den 29 juni. Der er ikke så mange deltager, det skyldes at vi nær var blevet glemt. Det er normalt Idrætsrådet der arrangerer Sommerferie aktivister, men i år har de ikke haft personale, så kommunen har taget over. De blev først opmærksom, på at de havde glemt os, da der var nogle forældre der henvendte sig forhørte sig om der ikke var fiskeskole i år. Så det har kun været offentlig gjort i godt 2 uger, derfor de få tilmeldinger.

Takke alle lodsejer, sponsorer og medlemmer. Og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik