Årets gang 2017

 

25-01-2018 Formandens beretning for 2017

Februar. Vi fik lagt gydegrus ud i den ene af to projekter. Det skete i frost perioden, og  det gik fint idet lastbilen kunne køre helt ned til åen. Og der har været fisk her i efteråret. Vi mangler dog stadigvæk 25m2, til det andet projekt, det har ikke været mulig pga. af det våde vejr vi har haft. Vi håber på noget vinterfrost, så vi kan køre med maskiner uden at lave skader. Når det bliver muligt kommer vi at mangle  folk, så vi håber der er nogle der vil hjælpe.

Juni. Grøn Inspirationsdag blev afholdt i Løvbakkerne, og kun med små børn (ikke skole). Så der var ikke så stor pres på i år. Vi  havde det sædvanlige, med fisk i container, rensning og rygning. Vi havde som nyt i år lavet et bål, hvor der blev lavet fiskesuppe.
Donation Lions Vildbjerg en buskrydder, så vi kan rydde ved brinker. Vi kan ikke komme alle steder, men er der nogle steder som I mener  ”trænger”, så kontakt bestyrelsen.
Fiskeskole havde vi flyttet til Karl Aage fiskesøer, hvor der er fine forhold bla. med overdækket spisested mm. I år var afviklingen flyttet til tirsdagen i den første uge i skoleferien. Det var en god ide da der ikke var så mange der ikke mødte op, vi var 23 ud af 25. Der var mange helt nye så de 7 hjælpere havde nok at se til, med fugleredder mm. Hele dagen var der gang i fiskeriet, og der var ikke mange der havde tid til bålhygge.

August. Ørremarked regnfuld så ikke så stor aktivitet.
Lille tilslutning til familietur til Finderup.

September. Store fiskedage lidt mindre tilslutning måske pga. vejret. Og det var svære forhold høj vandstand over 1m. over normal. Fangsterne var også mindre ca. en halvering og der var kun 3 bækørreder til indvejning ellers var det strømskaller og aborrer.
Nye konkurrence regler.
I samarbejde med Sinding skole havde  vi et arrangement ved Karl Aages fiskesøer, hvor eleverne skulle lære om lystfiskeri. Fra Herning Kommune var biolog Winnie som fortalte om livet ved og især under overfladen. Også skulle de selvfølgelig fiske så de kunne få noget mad, de fangede dog kun en fisk omkring 3 kilo, så det var godt at læreren havde noget i fryseren.

Hjemmesiden. Marianne er webmaster som gør et stort stykke arbejde, men hun skal jo have noget at lægge på, så hvis I har noget af interesse, så som fangster, gode oplevelser, foto mm. så send dem til hende.
Vi er også på facebook.
Mobilpay er oppe at køre.

Sunds Nørreå  Dambruget i Nybro bliver nedlagt. Begynder arbejdet i maj 18. Der vil blive lavet et nyt slynget løb, og med et nyt udløb, så vandrefisk har mulighed for at gå op i åen. Der vil blive 3 stryg / gydebanker og en sø øverst på arealet. Man kan se projektet på Herning kommunes hjemmeside.
Medlemmer ligger på omkring 100, så det er det samme som sidste år.

Fiskebestanden Er generelt lille. Stallingen meget  lille, ørred lille, gedder normal, skaller normal.
Jeg vil takke lodsejer, sponsorer, medlemmer og alle der har hjulpet til enten på den ene eller anden måde.  Sidst men ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

31-12-2017
Ørre-Sinding Lystfiskerforening ønsker alle et godt nytår og håber alle har haft en dejlig jul. På vejene af foreningen vil jeg gerne udbringe en stor tak til alle lodsejere hvor vi har fiskeret, alle sponsorer, alle medlemmer, ja alle som har støttet og hjulpet os.

 

1-12-2017 Gydebanker

Nu er det tid med en tur til åen. Hvorfor Så har man mulighed for at se ørreder/ laks op til en meter. De er kommet for at gyde, så det ved gydebankerne de kan ses.

De laver fordybninger/ huller i gruset ved at slå med halen i gruset, når hullet er stort nok lægger hunnen sine æg i hullet, og hannen sprøjter mælk/ sæd over æggene. Bagefter slår de til gruset, så hullet bliver dækket, også skulle næste generation gerne være sikret.

Under hele gydningen er fiskene ikke særlige sky, og mange gange arbejder de i overfladen. Så der er gode muligheder for hele familien at se de store fisk. Men det er nu man skal afsted om 2 uger kan de være væk igen.

 

19/9-2017 Fiskeklasse fra Sinding Skole
Dagen førløb rigtig godt. Der var et godt forløb, først Winnie Post biolog fra Herning kommune , de første 2 timer. Hun fortalte om forvaltningen af vandløb så som slåning af grøde udlægning af gyde banker kontrol af vand kvalitetten mm. Det kan skabe interesse konflikter mellem lodsejer, der ønsker vandet ledt hurtig væk, og lystfisker, der ønsker gode betigelser for fiskene. Derefter fortalte hun om livet i vandløbene. Der er en hel verden under vandet, der er forskellige vandplanter og dyr der lever i og ved disse. Efter det fortalte Søren Peter om love og regler vedrørende fiskeri. Praktik knuder, forskellige agn og fiskeformer, spinner, agn, og fluefiskeri. Derefter blev fiskegrej moteret, og vi gik igang. Der blev kun fanget en fisk, selvom eleverne fiskede ivrigt. Vi vil takke skolen for et godt samarbejde.

9-10/9-2017 Store Fiskedage
Så fik vi afholdt vores store fiskedage i Ørre. Hermed rettes en stor tak til alle lodsejere der lagde fiskevand til vores rådighed. Også en stor tak til alle vores sponsorer af præmier og en stor tak til alle jer der fiskede eller og deltagelse af anderæs og lotteri. Også stor tak til alle som havde bagt kager og boller til vores eftermiddagskaffe. Uden alt dette havde det ikke været os muligt at holde denne konkurrence. Hvis der skulle være nogen som jeg har glemt at nævne vil jeg også gerne rette en stor tak.
Vinderne af dette års fiskekonkurrence blev:Vinder af pokalen “Ørremester” Johnny Strøm

Børne pokaler 1. plads Oliver Filtenborg 2. Oliver Bogh 3. Josefine Strøm

Åben klasse:  1. Chris Madsen 2. Johnny Strøm 3. Oliver Filtenborg.

26/8-2017 Finderup
Det var i år en lille men hyggelig tur med 3 voksne og 1 barn, der blev fanget lidt skaller og en på 400-500 gr. vejert var godt.

 

19/8-2017 Ørre Marked
Som altid var Ørre Sinding Fiskeforeningen med, standen var godt besøgt af både børn og voksne. Hvor de kunne “fiske” efter en øl eller sodavand. Vejret var rimeligt, hen på eftermiddagen begyndte det at regne men ellers var det alt i alt en rigtig hyggelig dag.

 

Fiskeskole 27/6-2017
Vores fiskeskole i år havde meget stor søgning, så der var mange der kom på venteliste. Vi har en begrænsning, hvor mange vi kan være for vi har jo ansvaret for børnene, og de skal jo have en god dag.
Vi havde lavet en aftale med Karl Aage om at fiske i hans put and take på Kvindvadvej. Der var rigtig gode faciliteter, der er en hytte hvor man kan spise og klargøre sine fiskestænger i tørvejr. Men det var der ikke behov for vejret viste sig fra sin gode side.
Vi startede med kaffe og rundstykker, og lidt teori inden vi skulle i gang med at fiske. Så der blev brug for alle frivillige fra foreningen, der var 23 børn, nogle skulle låne fiskestænger, andre hjælp til at binde knuder, men alle kom i gang med at fiske. Der var nok at se til hele dagen, for line gik i ”kludder”, man fangede træer og meget mere. Vi var 8 frivillige som havde nok at se til, men også en god dag med gode oplevelser med børnene.
Selve fiskeriet gik fint og mange fangede deres første fisk, glæden var stor selvom det var en aborre, skalle eller ørred. Så man kan håbe der kommer flere unge lystfiskere. Hele dagen blev der fisket, i de foregående år har vi set at efter et par timer faldt interessen, så vi havde planlagt snobrød og og røget ørred mm. Men det havde børnene ikke rigtig tid til, de skulle se om de kunne fange flere fisk.
Skulle der være nogen børn som gerne vil lære mere om lystfiskeri og selvfølge ud for at fiske, kan jeg opfordre dem til at melde sig ind i en lystfiskerforening. I vores forening laver vi familieture, som er til børnevenlige steder, og vi har også mulighed for at tage med dem ud for at fiske.
Der skal lyde en stor tak til Karl Aage som stillede fiskevand til rådighed, samt til alle frivillige.

19/6-2017 AFLYSNING AF FAMILIETUR

Dsv. er vi nødsaget til at aflyse vores familietur til Finderup Sø Lørdag den 24 Juni, da ejeren af søen ikke vil have vores besøg denne dato pga. hans ænder og gæs skal have ro.
Så det er jo klart at vi respekterer dette fuldt ud. Han har lovet at vi gerne må komme på et senere tidspunkt.
Ny tidspunkt er endnu ikke fastlagt.
mvh. Svend ( kasserer )

 

1/6-2017 Grøn inspirationsdag
Vi var med igen i år ved Herning kommunes arrangement ”Grøn inspiration dag”.  Og traditionen tro var der stor interesse for vores stand, hvor vi har en container med levende ørreder, som vi fanger, renser og tilbereder, samtidig med at vi fortæller om fiskeri. Og slutter af med smagsprøver til børnene. I år prøvede vi at lave fiskesuppe, det var Mich og Mette der lavede den og mange synes den var god. Derud over røgede vi også ørreder.
I år var arrangementet flyttet fra ungskuepladsen til Løvbakkerne og det var kun de mindste børn der var med. Det betød at der ikke var så mange, der var dog aktivitet hele dagen ved vores stand.
Vi er efterhånden ved at kende proceduren og da der er god opbakning til at hjælpe, så går dagen fint. Jeg vil fremhæve Poul Thomsen som har været med alle år og som yder en stor hjælp. Så selvom der kommer nye hjælper med er der nogle som har været med før som kan hjælpe de ”nye”. Jeg vil gerne takke alle der hjalp til.

Udlægning af gydegrus februar 2017

HUSK KONTINGENT…..
Kontingent for 2017 skal være betalt senest 20/2-2017 da fiskeriet starter 1/3-2017Vælg selv:
Husstand      350 kr.
Senior          250 kr.
Junior            50 kr.

Beløbet indbetales på
reg. nr 9107
konto 0000557250 eller via
Mobilpay på nr. 24816867 (Kassereren)

Kvitering er medlemskort for 2017

 

18/1-2017 – Generalforsamling

Der var et fint fremmøde med 15 deltager, og der var genvalg til bestyrelsen.
Regnskabet viste et mindre underskud. Det kan forklares ved at vi har fået lavet T-shirt, og at vi har handlet stort ind af fiskegrej til præmier.
Vores revisor gennem mange år er flyttet til Fyn, og han ville derfor gerne fritages for dette arbejde. Generalforsamlingen valgte så en ny, og det blev Erland Petersen.
Kontingent opkrævning vil i år være via bankoverførsel eller mobilpay.
Det var planlagt  at Morten fra Aqua skulle komme og fortælle noget om fiskebestandene i vore åer mm., men han var blevet syg. Istedet for blev der fortalt historier og hygget. Så det var en fin aften.

 

18/1-2017 – Formands beretning for 2016 ØSL. 
Et år med god aktivitet.Maj. Finderup familietur. Igen  viste maj sig fra den kølige side, så vi vil lave turen senere fremover. Grøn inspirationsdag gik fint, med god hjælp fra medlemmer.

Juli. Fiskeskole. Vi besluttede at vi kun ville have en dag. Der var mange tilmeldte 27 og ligeså mange på venteliste, så vi var mange der var mødt op. Det viste sig dog at mange deltagere ikke mødte op, så det var noget skuffende, Vi havde jo købt ind, og fået fat i flere hjælpere. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre ved det, og kommet frem til en form for egen betaling.

Herning fiskepark Det var en ny tur vi har taget op fra tidlige år. Der var en fin tilslutning, men fiskene var ikke rigtig i bide humør. Der blev faget en suder og en stør og nogle ørreder. Men trods det havde vi en fin dag.

August. Ørre marked

September. Fiske konkurrence “Store fiske dage” havde lidt færre deltager end tidligere år men der blev dog fanget over 100 fisk  Bemærkes skal det at der i gedde klassen kun blev 1 indvejet, og ørred klassen også kun 1.

Farmerdag, som Agro skolen Hammerum afholdt var vi med til. Det var nyt så vi vidste ikke hvad det var, men en god dag med masser af mennesker. Der var lidt udfordringer undervejs men dem fik vi løst.

Oktober Karup å turen var planlagt i august måned, men måtte aflyses, men vi fik i sidste øjeblik lavet en i oktober. En rigtig fin tur og vejret var med os, dog var det en skam at der ikke var flere der var med. Der blev dog ikke fanget havørred, men flere så dem.

Hjemmesiden har fået en webmaster (Marianne), så den er opdateret, og kommer nye ting på jævnligt. Nyt kort over fiskevand. Det er godt med en hjemmeside, hvor der sker noget.

Vi har fået  lavet Tshirt med logo, som vi vil bruge til præmier, hjælpere, og salg.

Kontingent opkrævning. Vi prøver i år med bank overførsel, mobilpay. Hvor kvittering er medlemsbevis. Hvis der er nogle der ønsker det, kan vi også lave nogle girokort.

Hænge parti. Grydegrus Løven å. Det har taget tid. Først skulle projekterne i høring i 3 måneder inden Herning kommune kunne godkende dem. Derefter kom motorvejs byggeriet, og omlægning af åen ved Ljørring i vejen. Det ville betyde en masse sand og “snask” vandring, som ville betyde at gydebankerne ville sande til. Det vi venter på er nu noget frost vejr, så vi kan køre på jorden unden at ødelægge den.

Fiskeri. Min vurdering og kendskab til fangster.

Storåen har svigtet i år, skaller aborre og enkelte gedder og stallinger. Ingen ørred. Selvom fødeudvalget har været der. God klækning af døgnfluer og vårfluer.

Løven å rimelig bestand af ørreder, stor bestand af skaller.

Herningsholm å meget lille bestand af fisk generel.

Jeg  vil takke bestyrelsen og medlemmer for godt samarbejde. Og lodsejer for opbakning til foreningen.

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik