Årets gang 2012

Formandens Skriftlig beretning 2012
Bestyrelsesmøder
Jeg har talt til fem bestyrelsesmøder i løbet af 2012, som vi har afholdt rundt om ved hvert enkelt medlem af bestyrelsen, så først en stor tak til bestyrelsen og tak for i år og tak til dens Qvinder for mad og husly.

OK benzin
Jeg søgte OK benzin i marts måned, et samarbejde om tilskud til fiskeforeningen gennem benzin kort. Sammenarbejde er indgået, men jeg har desværre ikke fået tegnet noget benzinkort endnu, så aftalen går nok i vasken, hvis ikke vi tegner nogle nu. De giver ellers 6 øre pr. liter benzin man tanker og hvis man er el-kunde også giver de 12 øre pr. liter. Kan da ellers godt blive til en del kr. i åres løb, hvis vi går sammen.

Giro`d Italia
Giro`d Italia gik det fint med det som foreningen skulle hjælpe med. Vi havde fået påtrykt vores logo på trøjerne som blev uddelt til hjælperne, i boderne. Vi havde også fået lavet et banner med vores logo på som blev hængt op i bod teltet. (som vi så bruger, når vi er på andre arrangementer i landet) Der var for lidt salg i boderne og det var koldt, både i boden og at stå på flag posterne. Men vi fik vist flaget eller rettere banneret for foreningen.
Vi har modtaget et brev fra Giro d`Italia med tak for vores indsats ved cykelløbet. Cykelløbet gav dog et underskud, men de foreninger der ydede en indsats, fik dog et symbolsk beløb på kr. 2.500,- som tak. Vi havde forskellige opgaver og derfor fik vi “ØSL” kr. 3.750,- for indsatsen. Der var et fint samarbejde med betjentene på flagposterne.
Min laks blev vist alt for lidt i tv. Jeg/vi havde ellers malet en fisk på presninger som var ca. 25 m. lang og blev lagt ud på en mark tæt ved Gødstrup sø som vartegn om Herning som fiskeby nr. 1, med masser af fiskevand i Skjern å, Karup å, Stor å, Sunds sø og Gødstrup sø.

Udlægning af gydegrus
Der blev udlagt gydegrus ved Österheldt, samt et brøndrør til overkørsel. Et lille tilløb/bæk til Stor å på ca. 65 m. Det var Kim Nielsen Ørre Maskinstation der udførte arbejdet for os. Kommunen gav gruset og Österheldt betalte for arbejde og brøndrør.

Torsketur
Det var en fin torsketur fra Vorupør strand d. 4. april på trods af en del bølger. Vi var 10 deltager på turen, så turen gav et lille underskud, da der var regnet med 12 – 13 deltager. Der blev fanget fint med fisk, de fleste deltager fik mellem 7 og 10 kg. torskefileter med hjem. Vi var heldige med at, vi kom til tiden, for da vi blev trukket ud i vanden gik spillet i stykker, så dem fra Silkeborg måtte tage hjem igen. Vi fik så dog en ekstra køretur ud af det, for vi måtte ligge til i Hanstholm havn, så vi måtte køre til Vorupør strand efter bilerne.

Løven å
Jeg var med Finn Sivebæk fra DTU Aqua i Silkeborg ude at kikket på Løven å og vi fandt 4-5 egnede steder til udlægning af gydegrus. Søren Brandt fra kommunen, skulle også have været med, men blev forhindret af møde på kommunen, han kom dog senere til Ljørring, da vi skulle hente bilen der. Han sagde at kommunen vil være med til at betale for udlægningen, så økonomien ser god ud. Men jeg mistede lidt luften efter denne hårde forår med Giro og laksesag, så fik ikke lavet ansøgningerne til lodsejerne, selv om den ene sagde god for projektet, i det vi rendte på ham ved åen, da vi var ude at kikke på mulige gydebanker.

Familie fisketur til Herning fiskepark
Familie turen til Herning fiskepark var der deltagelse af 8 voksne og 4 børn, så der var et lille underskud på ca. kr. 1000,-. Vi talt om vi til næste år skal undlade at bestille teltet da der ikke er mange der bruger det, dette vil også gøre dagen billigere for foreningen. Der blev fanget få fisk, dagen sluttede ca. kl. 21.00.

Blå flag hejsning ved Fuglsang sø
Herning Kommune fik igen i år det blå flag ved Fuglsang sø i Tjørring. Dette flag forpligter til at der skal udføres 5 arrangementer i forbindelse med søen, så Winnie Post havde spurgt til om vi vil hjælpe/være med til blåtflag hejsning ved Fuglsang sø. Ole, Poul og Søren deltog for os, der var meget få deltager og lidt bøvl med flag knoppen, der mangler nok noget medie omtale hvis der skal komme flere derud en anden gang. Vi havde medbragt et par fiskestænger og forsøge at fange nogle fisk i Fuglsang sø.

Skolesommerferie arrangementerne
Der blev afholdt skoleferie fiskedage tirsdag i ugerne 28-29-30. Skolesommerferie arrangementerne gik godt, der var 9-12 deltager pr. gang, det er et fint antal deltagere. Vi fortalte om fiskeknuder, for og bag på orme, fangst teknik m.m. der var bål og snobrød samt rygning af fisk alle dage.

Ørre marked
Ørre marked satte vi telt op som vi plejer, vi fik rettet skiltene til med datoerne for ”Kom til stor fiskedag i Ørre”, som vi stillede op ved boden. Chris hentede trailer hos Bjarne med udstyr til salg. Vi hængte billeder op på teltet fra foreningens mange ture m.m. som reklame for foreningen. Det giver ikke det store overskud, koster nærmes lidt, men vi viser flaget og støtter Ørre marked (Ørre forsamlingshus) med vores deltagelse og får snakket med en del lodsejere mm. Det plejer da også at gi et par nye medlemmer på dagen.

Kom til stor fiskedag i Ørre
D. 8-9. september afholdt vi ”Kom til stor fiskedag i Ørre”
DBU´regler for rekordfisk følges under konkurrencen. Vi havde fint besøg af kommunalpolitikeren Per Villumsen som delte præmier ud på dagen. Aqua ved Morten kom igen i år, for at få nogle fisk med hjem til Silkeborg. Der var igen i år andevæddeløb.
Vi fik også spist aftensmad lørdag aften.

Grøn inspirationsdag
Grøn inspirationsdag på landsskuepladsen i Herning var igen i år et stort tilløbsstykke af børn fra hele kommunen. Og som altid med stort pres på vores undervisning/smagning af fisk. 2 – 3 hjælpere er for lidt til denne dag, 5 ville være bedre så dagen ikke bliver for stressende, der er ikke lange pauser undervejs.
Det er dejligt med fokus på den Grønne Inspirationsdag. I år er vi ca. 60 mennesker der sammen løfter opgaven og giver daginstitutionerne i Herning Kommune muligheden for en skøn og inspirerende dag på landsskuepladsen.
Winnie Post har henvendt sig til mig og spurgt til Grøn inspirationsdag som til næste år har temaet “Sundhed og bevægelse” og er flyttet til Foråret nemlig torsdag 30. maj. Og som altid har jeg sagt ja til at deltage.

Aqua akvarium og dyrepark
Familietur til Aqua akvarium og dyrepark Silkeborg var en fin tur med mange indtryk og gode informationer.
Vi kom på rundvisning og “besøgte” fiskene fra stor fiskedag samt så mange andre fiske arter end dem vi selv har fanget, der var mulighed for at stille Morten alle slags spørgsmål om fisk og deres leve steder m.m. Vi fik også en rundvisning i parken og kommer en tur “bag” kulisserne hvor der ellers ikke er adgang for andre end personalet, hvor vi fik lov at holde rotter m.m.
Vi/(jeg) havde glemt en lille erkendtlighed til Morten for rundvisningen, men det må vi rodet bod på, på et andet tidspunkt.

Lasses rugekasserer
Jeg søgte igen i år om lov at bruge Lasses rugekasser til undervisningsbrug i samarbejde med Ørre Naturskole og Herning kommune, (lige inden det endelige afslag for brug af rugekasserne fra sidste år kom) men ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har givet afslag igen i år. Jeg har sendt en klage til ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, med henvisning til at både Holstebro kommune, Herning kommune og Dansk Fritidsfiskerforbund støtter op omkring rugekasserne. Jeg hørte Lasse holde et foredrag omkring rugekasserne her i efteråret og har medsendt andres tilladelser til rugekasser. Ålborg universitet vil gerne undersøge ørreders cyklus ang. hvor tidligt i deres cyklus fra æg til fisk de tager modervandet ind? ved at udlægge rugekasser flere steder i landet. Jeg blev ringet op fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, om hvad jeg havde med sagen at gøre? I det de regnede med at, det var Lasse der stod for ansøgningen om rugekassererne. Hvor til jeg kunne sige at det var Ørre-Sinding Lystfiskerforening der stod for ansøgningen. Havde jeg yderlig til sagen skule de have det inden den 6. februar. DTU AQUA finder stadig ikke grund til at godkende rugekasserne.

Ørre Englaug
Vi har haft et god og konstativ sammenarbejde med Ørre Englaug, hvor vi har lagt plads til dem på forenings hjemmesiden, og så har vi fået fiskeretten på deres jordleje, det håber jeg kan/vil fortsætte, selv om foreningsformanden gik af på deres generalforsamling her i januar måned i år.
Men der er opstået et problem med jordlejen, som jeg ikke ved om der er fundet en løsning på, det gør at vi ikke er sikre på, om vi må fiske på præstegårdens jord i år.

Danskfiskekort.dk
Lige før jul, blev jeg ringet op af Danskfiskekort.dk som har lavet en hjemmeside, hvor folk kan købe dagkort mm. Så her i januar måned har jeg tilmeldt foreningen til den ny hjemmeside, hvor der kan betales med dankort/betalingskort over nettet til kontingent og dags/uge kort m.m.

En formand takker af
Med dette vil jeg gerne takke af som formand efter endt generalforsamling, da jeg ikke længere bor i Ørre, jeg ved godt det ikke er et krav at man bor i Ørre, men når man som os, ikke betaler for leje af fiskevand, kræver det, at man har et godt og nært forhold til lodsejerne samt at man kan følge med i hvad der sker lokalt. Derfor takker jeg af som formand, på grund flytning.

H ejgil

Hej Lene!

 

Da jeg ikke har fået svar på mine spørgsmål, stiller jeg lige et par nye.

 

Der står i lovtidende A 2008 udgivet den 28. juni 2008.

 

§4. stk. 3. at DTU kan astsætte særlige vilkår for et begrænset fiskeri efter laks.

 

Så jeg vil lige for et god ordens skyld høre hvorvidt din skrivelse af 9. februar 2012 er gældende. ???

 

De andre spørgsmål kan du svare på når du for tid, men skule jo gerne være inden laksefiskeriet evt. bliver åbnet op i år, hvis man ikke vælger at frede den total, nu man ikke kan finde fældes regler efter fiskeri efter laks.

 

Med venlig hilsen
Ørre – Sinding Lystfiskerforening
v/ Ejgil Kølbæk
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 20682987
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

 

 

—– Original Message —–

From: Ejgil Kølbæk

To: Lene Jensen Scheel-Bech (NaturErhvervstyrelsen)

Sent: Wednesday, February 29, 2012 8:14 AM

Subject: Re: Hvilken regler ??

 

Hej Lene!

 

Nu vi har fået en skrivelse af hvordan forvaltningen af laksefiskeri i de vestjyske vandløb foregår. i 2012, så er jeg blevet nyskærig efter at få at vide, om man havde sammen forvaltningen i 2010, da der stå i lovgivningen at det er DTU, der fastsætter særlige vilkår for fiskeri efter laks, vi kunne jo ikke få den i 2011, da der kørte en retsag, så nu må vi vil kunne få den?

 

H ejgil

 

Hej Lene!

 

Tak for svare.

 

Jeg vil så gerne høre hvorvidt man vil forholde sig til det forhold at man ikke kan bliv enig i fældes regler for fiskeri i Storå.

 

Vi agter ikke at følge de regler man har i SvS (sammenslutning ved Storå) og vil hermed gerne selv søge del i kvoten af laks til ny forening, der har demokratiske vedtægter og som ikke truger folk med at knalle dem en (at læse i referat 2011 i SvS repræsentanskab)

 

og hvis ikke det kan lade sig gøre, så må man frede laksen hjævnført din skrivelse af 9. februar. 2012.

 

Lakseforvaltningen i de nævnte vandløb skal således foregå i henhold til de fastsatte regler ved bekendtgørelse; de af NaturErhvervstyrelsen fastsatte vilkår i tilladelsen samt de vilkår, der fastlægges i sammenslutningen.

Hvis laksefiskeriet ikke kan foregå inden for disse rammer, vil alternativet være, at der slet ikke kan tillades fiskeri og landing af laks, hvilket betyder, at laksen forbliver fredet hele året.

Med venlig hilsen
Ørre – Sinding Lystfiskerforening
Stor Å-sammenslutning
v/ Ejgil Kølbæk
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 20682987
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

 

—– Original Message —–

From: Lene Jensen Scheel-Bech (NaturErhvervstyrelsen)

To: ‘Ejgil Kølbæk’

Sent: Tuesday, February 28, 2012 11:15 AM

Subject: VS: Hvilken regler ??

 

Ejgil Kølbæk

Den gældende fiskerilov er: Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008.

Udkast til lov om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt har været i offentlig høring fra den 9. december 2011 til den 12. januar 2012.

Til orientering kan det oplyses, at hjemmelsgrundlaget i fiskeriloven for udstedelse af fiskeritilladelse udelukkende til en sammenslutning blot præciseres i ovennævnte forslag til ændring af fiskeriloven, og indebærer således ikke forslag til substansændringer. Forslaget er til behandling i Folketinget.

NaturErhvervstyrelsens notat af 9. februar 2012 er en orientering af, hvordan forvaltningen af laksefiskeri i de vestjyske vandløb foregår.

Med venlig hilsen
Lene Jensen Scheel-Bech
Specialkonsulent
Center for Fiskeri
Direkte tlf.: +45 72 18 58 70
E-mail: lensch@naturerhverv.dk
________________________________
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30, 1780 København V
Tlf.: +45 33 95 80 00
E-mail: mail@naturerhverv.dk
www.naturerhverv.dk
Fra: Ejgil Kølbæk [mailto:ejgil@koelbaek.dk]
Sendt: 28. februar 2012 10:28
Til: Lene Jensen Scheel-Bech (NaturErhvervstyrelsen)
Emne: Fw: Hvilken regler ??

 

Hej Lene!

 

Det kan være man kan få svar fra dig?, nu Lars åbenbart ikke har tid at svare.

 

Jeg vil gerne høre hvilken regner der er gælden for fiskeri i Storå??

 

Kan ikke rigtig finde ud af om den lovforslag der var til høring den 12. januar, om det er den er er gældende, elle om det stadig er den gl. lov fra 2008, der er gældende.

 

Håber på svar, da vi har møde onsdag den 29. februar i den nye Stor Å-sammenslutning.

 

Vil også lige høre om man kan regne med det du skrive i brevet 9. februar 2012 Sagsnr.: 2012-00274

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Institution: NaturErhvervstyrelsen
Initialer:  /lensch
Sagsnr.: 2012-00274
Dato: 9. februar 2012

Forvaltning af laksefiskeri i de vestjyske vandløb foregår bl.a. ved laksekvoter til beskyttelse af de truede og beskyttede laks
Med venlig hilsen
Ørre – Sinding Lystfiskerforening

Stor Å-sammenslutning
v/ Ejgil Kølbæk
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 20682987
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

 

—– Original Message —–

From: Ejgil Kølbæk

To: Lars Østergaard (NaturErhvervstyrelsen)

Sent: Friday, February 24, 2012 1:54 PM

Subject: Hvilken regler ??

 

Hej Lars!

 

Jeg vil gerne høre hvilken regner der er gælden for fiskeri i Storå??

 

Kan ikke rigtig finde ud af om den lovforslag der var til høring den 12. januar, om det er den er er gældende, elle om det stadig er den gl. lov fra 2008, der er gældende.

 

Håber på svar, da vi har møde onsdag den 29. februar i den nye Stor Å-sammenslutning.

 

 

Med venlig hilsen
Ørre – Sinding Lystfiskerforening

Stor Å-sammenslutning
v/ Ejgil Kølbæk
Foldagervej 8, Ørre
7400 Herning
Tlf. 20682987
ejgil@hedens-lystfiskeri.dk
www.hedens-lystfiskeri.dk

 

Sponsorer til Stor Fiskedag i Ørre
den 8. – 9. september 2012
Gl. Sunds Planteskole
Seatrout – Herning
BP Specialbutikken – Herning
Elefantristen – Holstebro
Kr. O. Skov – Bording
Korsholm – Skjern
Tecum – Ikast
Ringkjøbing Landbobank
XL Byg Aulum
SuperBrugsen – Aulum
Jespers Grejbiks – Haderup
B.K. Fiskegrej – Aulum
Nic. Nielsen  – Aulum
Have Oasen – Lind
Klik for fodterapi  ved  Conny Nielsen – Aulum
Plus Office – Holstebro
Jacobsens Bakery – Hedensted
VJ Flagstænger – Snejbjerg
Ikast Jern og Stål
Aulumgård
Grejbiksen Albæk
Bilsyn Herning v/Mette Valentin
PV Biler v/ Per Valentin

 

Husk generalforsamling i Ørre Forsamlingshus torsdag den 28. februar 2013. kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan læses på foreningens hjemmeside. Man kan også se hvem der er på valg i år, hvem der genopstiller og indkomne forslag til generalforsamlingen og husk, hvis du/I har et forslag der skal til behandling på generalforsamling, skal dette være formanden i hænde 8 dage før generalforsamling, altså senest den 20. februar.

Den 9. november 2012 kom der svar på ansøgning om brug af rugekasser til undervisningsbrug hvor de fastholder deres afslag.
Afslaget fastholdes på grund af DTU Aqua, som er den institution, der er udpeget til at yde myndighederne videnskabelig og teknisk bistand.
I nærværende sag har vi (Fødevareministeriets Klagecenter)bl.a. henvist til DTU Aquas videnskabelige anbefalinger i artiklen ”DTU Aqua fraråder klækkerbakker og rugekasser i vandløb” af 13. marts 2012 fra hjemmesiden www.fiskepleje.dk
Jeg ser nu ikke meget videnskabelig og teknisk bistand i at DTU Aqua ”fraråder” klækkerbakker og rugekasser i vandløb.
Men det var dette afslag vi fik i 2011, så nu må vi se om de stadig fastholder denne påstand, i det jeg/vi har sendt en ny ansøgning til brug af rugekasser i år, sammen med Ørre Naturskole og Herning kommune.
Der er kommet afslag på tilladelsen, men Holstebro kommune og Dansk Fritidsfiskerforbund støtter forsøget i Løven Å. Holstebro kommune udtaler ligeledes, at rugekassemetoden kan anvendes til at kickstarte en bestand før det overlades til fiskene, at klare sig selv med hjælp fra restaureringsprojekter. (altså det vi gør, med udlægning af gydegrus på egnede steder i vandløbet.
DTU Aqua udtaler – ”at afprøve en teori om evnen til at fisken finder tilbage til fødestedet, opstår på et meget tidligt stadium i en fisks udvikling”. Teorien vurderes ikke mulig at efterprøve i lystfiskerregi.
Jeg ser det nu heller ikke som en teori der skal efterprøves, da det er en meget anerkendt teori at fiskene finder tilbage til deres fødested (gydebank) selv efter at de har været en tur i havet og svømmet rund omkring ved Grønland.
En anden ting er at vi kan henvise til et projekt i Skjern Å, hvor Blåkilde efterskole ved Tarm, hvor rugekassererne er afprøvet i 2011/12 med stor succes og at forsøget gennemført igen i de 3 følgende år, som et selvstændig projekt.
Sidst men ikke mindst, så har Aalborg universitet sagt at de vil gå ind i projektet, for om de kan bevise denne anerkendte teori om at fisken på et tidligt stadie (allerede ved første celle deling) for smag på vandet, så de finder tilbage til deres fødested.
Med alt det i hånden, så håber jeg at Fødevareministeriets Klagecenter denne gang gir os medhold, så vi kan komme i gang, så vi igen får nogle flere fisk i vores vandløb og at vi bedre forstå hvorfor vi ikke skal ødelægge vores skrøbelige natur med udvaskning af okker i det tidlige forår, at når landmanden spuler eller får spulet sine markdræn, hvor ynglen lige er kommet ud af gydegruset.
Vi opnår den største effekt, når vi sammenarbejder, så lad det være et opråb til DTU Aqua, at gå ind i dette sammenarbejde.

Hvad end der sker i det nye år, vil jeg håbe at foreningen forsætter i samme ånd.

Med disse ord, vil jeg ønske alle en glædelig jul, samt et godt nytår.

H ejgil

Stor fiskedag i Ørre 2012, har fundet sine vindere.

For 10. gang blev der afholdt Stor fiskedag i Ørre.

Der blev fanget hen ved 100 fisk de to dage fiskeriet stod på, fordelt på 9 arter.

Der blev indleveret 18 af 24 udleverede fangstrapporter.

Storscoren var strømskallen med 42 fanget, men stærkt forfulgt af bækørreden med 23 stk. aborre 16 stk. rudskallen 4 stk. 3 stk. gedder 1 regnbueørred, 1 elrits, 1 ål og det er første gang vi får en ål indvejet og sidst men ikke mindst 1 flot stalling på ca. 35 cm, begge blev hurtig og nænsomt genudsat da de er totalfredet i hele Danmark.

Men inden præmierne skulle uddeles, havde vi lige et andevæddeløb vi skulle havde afgjort, 96 ænder stillede op til start fra den nye træbro i Ørre og svømmede den lange vej i Løven Å til vejbroen, en tur på ca. et kvarter. Men for at være sikker på at alle ænder kom i mål, smed formanden bukserne og hoppede i åen, for at jage ænderne af sted og få dem med der sad i sivene, så alle kom sikkert i mål.

Til at dele præmierne ud havde vi fået besøg af en ny prominent person fra Ørre, nemlig Peter Villadsen, medlem af Herning Byråd for Socialistisk Folkeparti.

Peter fortalte lidt om sig selv og roste folkene i Ørre, for som han sagde, at hvis der bare var 3 samlet i Ørre, lavede de en forening og fortsatte, Ørre Englaug, Ørre – Sinding vinlaug, Ørre – Sinding fiskeforening, alle brochurerne så han i Ørre forsamlingshus.

Først startede vi med børnenes konkurrence.

1. plads Julia Bogh Ørre, 2. plads Nikolai Kirkeby Aulum, 3. plads Oliver Bogh Ørre, 4. plads Mattias Sveigaard Aulum, 5. plads Thomas Madsen Aulum.

Senior konkurrencen

1. plads er en gammel kending fra Ørre, nemlig Chris Madsen, som bliv Ørre mester for 4 gang, 2. pladsen er også en kending af foreningen, nemlig sekretær Erland Petersen Sunds, 3. plads Stephan Bogh Ørre, 4. plads Chris Madsen Ørre, 5 plads er også en kending nemlig bestyrelsesmedlem Asger Madsen Ørre, 6. plads Lars Jacobsen Aulum, 7. plads Asger Madsen Ørre, 8. plads Lars Jacobsen Aulum, 9. plads Svend Aage Jensen Aulum, 10 plads Stephan Bogh Ørre.

Andevæddeløb bliv vundet af Bo Just Aulum, med and nr. 67, 2. pladsen Chris Madsen Ørre og 3 pladsen Conny Madsen Ørre.

Aqua i Silkeborg kom lige en smut forbi søndag, for at få nogle skaller med hjem til Silkeborg, de havde en konkurrence om flest fanget skaller. 7 havde fanget ikke færre end 20 skaller til Aqua, hvor af Chris Madsen havde fanget de 8 af dem og var dermed den der vandt Aqua præmien.

Så var der en trøste præmie til Ellen Petersen Sunds, for sin flotte elrits på hele 10 cm og 10g. men da den ikke er med i oversigten over de fisk der giver en nål efter Abu’s vægtgrænser for rekordfisk, valgte vi at give en trøstepræmie, da elrits kun bliver ca. 14 cm. i fuld størrelse.

Da vi kom til at sælge alle lodderne og havde puttet alle i en stor spand, havde vi glemt at trække et lod blandt de 24 tilmeldte til fiskekonkurrencen, fik Peter Villadsen lov at tænke på et tal mellem 1 og 24 og tænkte straks på 6, og det blev Kaj Johannesen Svaneholm, Sverige, som også var den der kom længst væk fra.

Resten af de mange flotte præmier vi havde fået sponseret, som man kan se en liste over på vores hjemmeside, blev uddelt blandt de mange fremmødte i Ørre forsamlingshus med vinderlodder, men som den gode socialist Peter er, blev der også uddelt lidt præmier til dem der ikke havde vundet noget.

Og til slut vil jeg sige tak til alle hjælperne, lodsejerne og sponsorerne for en god weekend i Ørre.

Den prominente person fra Ørre er i år.

Sponsorer til Stor Fiskedag i Ørre 2012

Knæk og Bræk
H ejgil

Posten august/september 2012
Efter forhåbelig en vel overstået ”Storfiskedag i Ørre” hvor resultaterne selvfølgelig ikke er kendt i skrivende stund, går vi efteråret i møde, med håb om at vi igen for anlagt nogle gydebanker i vores vandløb i og omkring Ørre. Jeg var med biolog Finn Sivebæk fra DTU Aqua i Silkeborg igennem Løven Å sidst i maj måned, for at se om ikke det vil være mulig at anlægge nogle gode gydebanker her, vi gik fra Ljørring til Ørre og fandt muligheder for at anlægge gydebanker 8 steder, 4 rigtige gode steder, 2 mulige steder og 2 mest for at prøve om ikke det kunne blive godt, da det er rent sandbund. De 4 steder regner jeg med at søge om tilladelse ved lodsejerne her i efteråret, så vi kan nå at få gydegruset ud, inden fiskene gå på lej ved juletid, kommunen er med på ideen, DTU plejer at gi penge til gruset, så skal vi selv stå for udlægning, måske kommunen gir lidt til maskinleje, men den tid den glæde. Det eneste jeg kan sige til det, er at det virker, var ved Storå en lørdag aften her i sommeren, (hvor den end blev af) og fangede 2 stallinger en på ca. 38cm og en på ca. 15cm, da stallingen er totalfredet i hele Danmark, på grund af, at bestanden har været i tilbagegang i flere år, er det en nyhed der har spredt som ringe i vandet og det skyldes alt sammen, at vi laver meget vandpleje i Ørre. For at gøre fisketuren færdig, så fangede jeg også en flot bækørred på ca. 27cm og havde laks på krogen, godt nok en lille en på ca. 15cm, men en dejlig nyhed, da man ikke udsætter lakseyngel oven for vandkraftsøerne i Holstebro, så er det også et resultat af vores arbejde.
Sidste efterår, søgte vi om lov til at lave rugekasser i Løven Å i sammenarbejde med Ørre Naturskole, kommunen syntes godt om ideen, ”Ørred på heden” men Danmarks sportsfiskerforbund og DTU Aqua i Silkeborg var/er modstander af rugekasserne, da de mener man flytter fokus fra udlægning af gydegrus over på en nemmere og billigere måde at lave yngel på. De kan have ret i, at man ikke må lave rugekasserer i stedet for udlægning af gydegrus. Men problemet er nok mere den, at det er en langt billigere måde at lave yngel på, end dem man laver i dambrug og udsætter med vandkande i vandløbet, hvor skaden er større for den naturlige yngel, da man udruger fiskeæggene i varmere vand, end vandet er i vandløbet om vinteren, så vil udsat fiskeyngel være længere fremme end den naturlige yngel, det næste problem med dambrugsfiskeyngel er, at de ikke har fået smagen af den vandløb de er udsat i, men af vandet i dambruget, så de ikke finder tilbage til det vandløb de er udsat i, hvor den naturlige yngel, vil finde tilbage til den gydebank de er udklækket i inden for 5m, derfor sender vi igen en ansøgning til fiskerikontrollen på Mors om lov til at bruge rugekasserne i undervisningsbrug, selv om der ikke er kommet svar på anken, der blev sendt i foråret, på afslaget, i brug af rugekasserne i undervisningsbrug sidste år. Så vore børn kan lære og forstå behovet for udlægning af grus i vore vandløb, specielt her i Ørre-Sinding området, da vore vandløb i området er reguleret i en tid hvor man bare skule af med vandet og ikke havde tankerne på dyrelivet i vandløbet, for de var der jo bare.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem der gir en hånd med ved alle de aktiviteter vi laver. Var selv med en dag i sommerfiskeskole for første gang, selv om det er 3. år vi er med i sommerferie aktiviteter for skolebørn i Herning kommune. Det er en fornøjelse at se de mange unger og forældre/bedsteforældre boltrer sig ved åen, tror der var ca. 35-40 unger tilsammen de tre dage vi holdt fiskeskole.
Husk at fiskeriet slutter i Storå den 15. oktober, for først at starte igen den 15. april

Knæk og bræk
H ejgil

Sommerferie 2012 sommerferieaktiviteter

Ørre-Sinding Lystfiskerforening
Ingen tilmelding – bare kom og vær med
Kom og lær om fiskeri i åen, lidt om fiskens biologi og
om, hvordan man tilbereder fisk. Der er ingen tilmelding
til dette arrangement. Du skal blot møde op.
Tid: 10. juli kl. 10.00 – 14.00
eller 17. juli kl. 10.00 – 14.00
eller 24. juli kl. 10.00 – 14.00
Sted: Grillpladsen i Ørre ved Løvel Å, Ørre Byvej
Alder: Alle piger og drenge

Beskrivelse kommer senere

Så fik vi gået turen fra Ljøring til Ørre i Løven Å, for at kikke på mulig gydegrus.

Vi fandt 4 gode steder, 2 okay steder, så nu skal aftalerne bare på plads.

Så el-fiskede vi gydebanken i Ørre, lige for at se at det virker. Så må vi håbe at vi for lov at el-fiske nogle moderfisk til efterår/vinter så vi kan få gang i Lasse’s rugkasser ved Ørre Naturskole. Så vi kan lære børn og andre interesserede om fisken, biologi og hvorfor vi udlæger gydegrus i åerne.

Lidt billeder fra dette års Familefisketur til Herning fiskepark.

Vi var desvære kun 12 denne dag, kan skyldes det regnede lidt om formiddagen, men det klarede fint op om eftermiddagen, så en dejlig dag alligevel.

Fisk blev fanget, bare ikke af os.

Vi ses forhåbenlig til næste år 😉

Posten maj 2012

En spand kaffe her kl. 4.00 og jeg må se at komme i gang med at skrive, det har været lidt svært at komme i gang denne gang, med at skrive, da det helle står i Giro-start 2012 Herning-Horsens fra 5.-7. maj, da jeg kom til at tilmelde os i efteråret med en hold hjælper på 15 mand M/K da jeg så en mulighed for at tjene en lille skilling til foreningen og samtidig være tæt på begivenhed cykelløbet Giro d’Italia, som at skule være nord ens største sportsbegivenhed til dato, de 15 mand er funden, men i skrivende stund ved jeg ikke helt hvor vi skal være, ud over at det er i Herning det helle forgår, Salgsbodet er ved mål området, så det er på plads, men de 10 mand der skal stå flagpost, har jeg ikke fået styr på i nu, men vi er blevet spurt om vi vil hjælpe ved 1. etape af Giro d’Italia, og det har jeg sagt ja til, hvor planen ellers var at vi skule hjælpe ved motionsløbet (Giro d’Italia Cycling for all). Tro da at der bliver mere stemning at skule hjælpe her i Herning midtby. Alt det har jeg folk til at planlæg for mig/os, men jeg kom også til at sende et forslag ind om Forenings-Giromania, som nok har trukket mere energi ud end jeg lige havde forstillet mig i første omgang, at male en kæmpe laks på noget presenningerne i lyserød kan vil ikke være så svært, men jeg er blevet kloge men hensyn til det, så i skrivende stund ved jeg ikke hvordan det går med den, har fået lov at lige den i svinget Vildbjergvej ved Gødstrup sø. Kæmpe laksen skule være en reklame for Herning som fiskeby nr. 1, med Storå, Skjern Å, Karup Å, Sunds sø og Gødstrup sø, Så meget fiskevand er der hvis ingen andre kommuner som kan prale af, så hvorfor ikke få lidt lystfisketurisme til Herning. Nå nok om Giro d’Italie for denne gang, vi har tros alt også en forening med masser af aktiviteter i. Men tak til alle dem der har hjulpet med at få Giro godt fra start i Herning.

Måske jeg beder om hjælp en anden gang, for vi har jo fiskeskolen, i skolen sommerferie, hvor vi er med for tredje. Så vidt jeg huske var der 45 unger med deres forældre/bedsteforældre ude sidste år, så kom ikke at sige de unge ikke vil være lystfisker, vi skal bare hjælpe dem til hvordan man gøre det, så måske nye medlemmer på vej. Datoerne kan ses på hjemmesiden og jeg kommer nok også til at sende en mail ud, når vi skal bruge hjælper.

Vi skal jo nok også bruge nogle hjælper til Kom til stor fiskedag i Ørre, den 8.-9. september. Selv om forening kun kan fejrer sin niende år, så er det tiende gang vi afholder storfiskedag i Ørre, for det var Ørre forsamlingshus der afholdte det første gang.
Vi var på torske tur her først i april måned fra Vorupør strand, med flot solopgang og lidt høje bølger, men alle fik torsk med hjem, selv om biologerne siger der ikke findes torsk, så havde vi nok i gennemsnit 10 kg. filer med hjem fra denne tur, så hvorfor ikke gøre det igen, så søndag den 17. juni tager på tur igen, denne gang en Lystfisketur til den Jyske rev fra Vorupør Strand, efter fladfisk og torsk, 10 timeres tur kr. 650,- En dags tur starter normalt ca. kl. 6.00 hvor vi mødes ved båden. Når alle er ombord og vi er klar, vil spejl mesteren hale os ud fra stranden, her vil der være mulighed for at se den teknik som er blevet brugt i Vorupør igennem de sidste 70 år. Tilmelding og betalingen forgår fra hjemmesiden som så ofte før.

Vi har jo også her i maj måned vores årlige Familiefisketur til Herning fiskepark, som forhåblig bliver i tørre vejre i år, så vi kan/har hygget os, kan jo ikke skrive så meget om det nu, men kun krydse finger for en god dag der.

Skal vi også lige gøre lidt reklame Grøn Inspirationsdag, for vi fortsætter med succesen om Grøn Inspirationsdag i 2012, Så kom og vær med til en dejlig dag torsdag d. 13. september fra kl. 10 – 16. Der har de sidste år været gode erfaringer med at invitere bl.a. lokale foreninger og daginstitutionernes leverandører af miljø- og sundhedsvenlige produkter med til arrangementet. Disse stande har bidraget med en mangfoldig inspiration omkring en grønnere og økologisk hverdag med børn. Sammen med indskuddet fra de aktive daginstitutioner i Det Grønne Råd bliver dagen til en overflod af spændende og inspirerende, miljøvenlig stimulering af alle sanser – både for børn og voksne. Inspirationsdagen afholdes, ligesom de sidste år, på Landsskuepladsen ved “Landsskue naturen” og “4H gården”. Her er masser af plads, pileflet i mange former, et lille økohus, en dam, små kroge og store løbe- og legebaner. Sædvanligvis spænder aktiviteter og udstillinger så bredt, at videbegærlige børn og voksne kan få stillet deres nysgerrighed. De sidste år har der blandt andet været masser af dyr, pileflet, æblemosteri, økologiske fødevare, maling, legetøj, bål og bålmad og meget mere. Men det er jo kun fantasien der sætter grænser for ideer til stande på Inspirationsdagen, temaet skal blot være indenfor en grøn, økologisk eller bæredygtig tankegang. Der bliver udsendt en invitation til forældre i daginstitutionerne og vi forventer derfor at Inspirationsdagen bliver godt besøgt af spørgelystne og nysgerrige børn og voksne. Vi håber at I har lyst til at bidrage til en hyggelig og aktiv dag. Inspirationsdagen er arrangeret af Det Grønne Råd for Herning Kommunes daginstitutioner samt kommunens grønne guide.

Husk vi er også at find på Ørre Marked ved Naturskole i Ørre til august, kom og få en snak og en god handel

Sidst men ikke mindst, så er der lave en sponsoraftale med OK, jeg har desværre ikke haft tid at sætte mig ind i aftalen i nu, men det drejer sig om OK-benzinkort og OK El-sponsoraftale, men mere info sener.

Knæk og bræk
H ejgil

Torsketur fra Vorupør strand 2012.

Mere tekst kommer, når formanden får tid 😉

Posten februar 2012
Endnu er generalforsamling er overstået, kan bare ikke i skrivende stund sige hvordan, så det må tiden vise. Jeg håber i skrivende stund, at vi har fået den sammenslutning op at stå efter generalforsamlingen, så vi har en sammenslutning der kun vil sammenarbejde til/for fældes interesse i vandpleje, så vi kan få flere fiske i vores vandløb.Vi havde et ønske om at lave rugekasser i sammenarbejde med Ørre Naturskole, men det er afvist af NaturErhverstyrelsen, som har fået indsigelse fra Danmark Teknisk Undersøgelse i daglig tale DTU. Desværre så er det kun et spørgsmål om penge, for DTU for så mange penge ind på fisketegnet, som skal g til yngel pleje og udsætning af fiske, at den guld æg vil de ikke gi slip på. Det er bare ærligt at penge skal ødelægge den alm. borger frie og kreditiv inder, bare fordi man ikke er intellektuelle og har gået 30 år i skolen, bare for at læse hvad andre har skrevet, i stedet for at se på rugkasseren mulighed, men nu har det jo heller ikke taget flere år, samt kostet en formue at udvikle. Det samme der sker ved kystsikring, nu er det jo også kun en simpel entreprenør der har udviklede rørene til kystsikringen, han kan ikke sige med sikkerhed hvad der er der for det til at virke, men kun at det virker, så laver man et forsøg, mest for at vise at manden er komplet idiot, desværre for de intellektuelle så se det ud til at virke, så efter kun 4 års forsøg skal det fjerens igen, selv om borgerne kan se det virker. Der kan man tale om at pengene er roden til alt undt, det er som at smide gode penge efter dårlig, som at fylde statskassen for at de kan ødelægge staten. Men vi kæmper vider med vores rugekasser, folket kan se idé og støtter den gode sagen. Nu har man i 80 år udsat fiskeyngel i danske vandløb, ja, dog uden at der har den virkning man kunne ønske sig, det eneste man har opnået, de steder hvor det har givet flere havørreder (Karup Å) er at man så har udryddet åen bækørred bestand, bækørreden er også gået tilbage alle andre steder, dog uden at man så har fået havørreder i stedet for, af den simple grund, at dambrugsyngel, har smagen af dambrug og ikke af den vandløb, der bliver udsat i, jeg kalder det skavføde, for havørreden kan finde tilbage til det vandløb hvor den er smoltifiticeret, men ikke den vandløb der er udsat i. Derfor er den eneste rigtig måde at lave yngel på ved at klæge æg i den vandløb de kommer fra, det vil sige fang bækørreder i Løven å og udklæk æggene i rugekasser i løven å, så vil fiske ved tilbage til Løven å om 3 – 4 år, som havørreder, fordi rugekassererne er gode til at starte fiskebestanden op med, er den simpel grund at man kan nå en klægningsgrad af æggen på ca. 90 %, hvor i mod man i gydegrus regner med at kun ca. 10 % bliver til noget. Rugekassererne er kun for at hjælpe bestanden i gang igen, en 3 – 4 år. Ved ikke hvad målet med dambrugsyngel udsætning er, eller var, men ved kun at det er en stor pengetank for DTU, som desværre ødelægger vores vandløb, så fisketegnet skal afskaffes, vi betaler til vores egen grav, eller i vær ti fald tages pengene fra DTU og lad pengene gå i NaturEhhvervstyrelsen, så kommune kan søge om penge til vandpleje i at sammenarbejde med fiskeforeningerne langs vandløbet.

Penge er gode, når de bliver brugt rigtig, så der er med glæde vi igen har udlagt ca. 140m3 gydegrus til fisken i åen, kommune gav pengene til gruset, så har vi selv betalt, sammen med lodsejeren og Posten hul ved Vemb, for at få der udlagt i åen. Jeg havde godt nok en aftale med en entreprenør om at låne en gummiged til at køre gruset til åen, men havde problem med hvordan jeg skule få det ud i åen, og havde mange spændende forslag til at få det ud. Men vi endte op med at Ørre maskinstation til at køre gruset i åen, så havde vi Henrik Andsbjerg til at udlægge gruset, som han jo har prøvet før. Det er sku også med stolthed i hjertet, når folk siger de har set fiske på gruset, under træbroen i Ørre, eller ved broen i Sinding, det vise jo bare at det er det der skal til. Kommune gav pengene til gruset, fordi vi var ude at el-fiske i august måned og fangede lakse yngel, så kan man bare sige laks, så kan man få, lige som hvis man kan sige Co2.

Jeg/vi skal bruge 15 frivillige d. 5. maj i Herning til Giro-start 2012 Herning-Horsens, 5 til at stå i bod og sælge øl og vand, samt 10 til at hjælpe med at tømme skraldespand mm. Håber der er nogle der vil bruge en dag eller to i bededagene, man håber på at der kommer mange tilskuere til Herning disse dage. Målet er at ingen skal gå fra Herning og sige det var sku et godt cykelløb, men hold op hver er jeg tørstig og eller sulten. Overskuet deles lig imellem alle de foreninger der har en bod, så vi skal ikke være bekymret for at få en dårlig standplads. Pengene går selvfølgelig i forenings kasse, så om der er kr. 1.000,- eller kr. 100.000,- kan vi nok bruge pengene til vandpleje, men mere info sidste i februar måned.

Jeg har også søgt OK om godkendelse til sponsoraftale, så vi kan hjælp din lokale fiskerforening til bedre forhold. For hver liter benzin, du tanker, giver OK 6 øre til din fiskerforening, så der kommer flere penge til nyt udstyr og vedligeholdelse. Begrundelsen for ansøgning har jeg sagt at vi holder fiskeskole i sommerferienen, hvor der var ca. 45 ung ud at fiske sidste sommer, med forælde/bedsteforældre, men mere her om sener, om vi kan godkendes.

Når ja, laksesagen er slut, jeg tabte, men problemet er ikke løst ved det, så debatten køre vider og jeg må sige at landbrugsrådgivnings Landboretskonsulent har sovet i timen, hvis ikke de har sendt ændringsforslag ind til høringssvare på nu Lovtidende A bekendtgørelse om særlige fiskeriregler i de Jyske vandløb, som er laksførende, men man kan åbenbart få lov at gøre alt, bare man siger LAKS.

Knæk og bræk
H ejgil

Vi har så lige før jul fået levet ca. 140 m3 grus til udlægning i Herningholm Å, penge kommune fandt til os, hvis vi havde stedet, så lige i et nye år, fik vi det udlagt ved Ørregaard. Det hænger selvfølgelig sammen det hele, for i sommerens var jeg ude at sejle på Herningsholm Å, med Finn Sivebæk DTU og Søren Brandt Herning kommune, for at finde mulige gydepladser i vandløbet, men hvor der ”bare” mangler gydegrus, ca. 25 steder og i august var vi så lige ude for at el-fiske på nogle af de stryg vi har anlagt i Ørre-Sinding og har lige for en uge siden modtaget resultaterne af vores el-fiske dag fra Finn Sivebæk, den viste at der blev fanget 2 lakse yngel og 4 ældre laks, ved Sejlsigvej plus en del andre fiskearter, men det var laksen der gav os den puljer på ca. 140 m3 grus og vi fik den sådan set med det samme og dog bliv det brams fordi vi fik så meget vand i løbet af sommeren at nogle var utilfreds med at vi arbejder på at forbedrer landløben, med grus, for vandet så ikke kan trække hurtig nok væk fra markerne, men det tror jeg nok gik lidt i sej selv igen, for man kunne godt se at vi aldrig i den omkring 150 man har måle temperatur og nedbør i Danmark, havde fået så meget vand i løbet af sommeren, men det gjord det at vi kom hen i november en gang inden vi måtte gå i gang, der var jeg få lidt forhindret på grundt arbejde og pengene skule bruges i år, ellers vil kommune bruge dem anet sted, så derfor fik vi det levet lige før jul, men det har den positiv historie, at borgerne i Ørre-Sinding kan se vi gør noget for vores vandløb når der lige så stor en dynge grus og det er jo dejlig når nogle kommer og fortæller at de har set fiske på leje hen under broen i Ørre.

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik