Årets gang 2011

 

Formandens Skriftlig beretning 2011
Bestyrelsesmøder
Jeg har talt seks bestyrelsesmøder i løbet af 2011, som vi har afhold rund ved hvert enkelt medlem af bestyrelsen, så først en stor tak til bestyrelsen og dens Qvinder for deres husly.Lokalrådsmøder
Jeg har deltaget i to lokalrådsmøder her i området, der er borgerforeningen der stå for indkaldelsen, med det går lidt på omgang hvem der stå for det, så vi havde lejer os ind i sportscafenen i Sinding, så havde jeg lidt vin med de kunne smage og selv bagt brød til vinsmagningen. Referater af disse møder kan læses på Sinding-Ørre’s hjemmesideRugekasser
Vi havde besøg af Lasse Mikaelsen efter vores generalforsamling sidste år, hvor han fortalte om rugekasser og dens muligheder og hvorfor rugekasser frem for dambrugsfisk, tror ikke der er nogle her i forsamling der ikke kan se fordelen ved rugekassen, havde lavet en aftale med Ørre Naturskole, men på grund af nogle misforståelser, som nok skyldes min gode hjerte, så fik vi ikke søgt om lov i godt tid, ved NaturErhvervstyrelsen, men det havde heller ikke hjulpet, havde ellers fået lovning af Holstebro foreningen om æg til rugekassen og fiskerikontrollen på Mors var villig til at udvide deres ansøgning om en ¼ l æg mere, men DTU Aqua i Silkeborg spændte ben, men nok mest på grund af deres guld æg, som yngel opdræt udgøre, da størstedelen af vores fisketegnsmidler går til yngel opdræt og udsætning, er ved at strikke en klage sammen for denne afgørelse, men det der er jo så for sendt for i vinter, med Ørred og laks, men måske stallinger.

Gydegrus
Men rugekassen gør det ikke alene, formålet med rugekasserne er at få en bestand op at stå i den enkelte vandløb, af bækkenes egen stamme, for der er stor forskel fra bæk til bæk, så der skal udlægges grus, så ørrederne og laksen har noget de kan gyde i, det gavner også andre fiskearter i vandløbet, da stallingerne også skal bruge grus for at kunne gyde, men også mange insekter skal ha sten de kan kravle rundt på, så vi fik tilskud til grus i Løven Å, ved udløb, og to steder i Røjenbæk. Men det vidste sig at det var Aulum også ved at søge om, i sammenarbejde med kommunen, kan bare ikke forstå hvorfor man ikke havde henvendt sig til os, nu de ved vi nok er den forening i helle Store Å der laver mest vandpleje, i forhold til vores strøelse og de ved at vi har kontakt til alle lodsejer i og omkring Ørre, nu vi afholder Stor fiskedag i Ørre, en gang om året. Men vi fik lov at smide det sidste grus i Storå ved Sejlsigvej ved vejbroen, så vi fik brugt den puljer penge vi fik til grus igennem DTU Aqua, Røjenbæk måtte vendte lidt, for lodsejerne havde en ønske om at få den tilbage i slyngninger igen, men der er kommunen der skal finde pengene til projektet, så der kan godt gå et par år, inden det så er klar, men det vil vi da meget heller vendte på ind at bruge penge nu og så det bliver lavet om når det bliver genslynget. Vi arbejder også på et lidt støre projekt ved Bredvig, et projekt til ca. ¼ million og ca. 900 m3 grus, det er jo nok ikke noget der som sådan kommer os til gode her op strøms Bredvig, men så kommer det forhåbentligt nogle andre lystfisker til gavn. Håber kommune kan finde pengene til det i år. Vi har så fået en mindre beløb til en lille bæk ved Bredvig og håber også vi får det anlagt snarest. Vi har så lige før jul fået levet ca. 140 m3 grus til udlægning i Herningholm Å, penge kommune fandt til os, hvis vi havde stedet, så lige i et nye år, fik vi det udlagt ved Ørregaard.

Gydegrus og el-fiskeri
Det hænger selvfølgelig sammen det hele, for i sommerens var jeg ude at sejle på Herningsholm Å, med Finn Sivebæk DTU og Søren Brandt Herning kommune, for at finde mulige gydepladser i vandløbet, men hvor der ”bare” mangler gydegrus, ca. 25 steder og i august var vi så lige ude for at el-fiske på nogle af de stryg vi har anlagt i Ørre-Sinding og har lige for en uge siden modtaget resultaterne af vores el-fiske dag fra Finn Sivebæk, den viste at der blev fanget 2 lakse yngel og 4 ældre laks, ved Sejlsigvej plus en del andre fiskearter, men det var laksen der gav os den puljer på ca. 140 m3 grus og vi fik den sådan set med det samme og dog bliv det brams fordi vi fik så meget vand i løbet af sommeren at nogle var utilfreds med at vi arbejder på at forbedrer landløben, med grus, for vandet så ikke kan trække hurtig nok væk fra markerne, men det tror jeg nok gik lidt i sej selv igen, for man kunne godt se at vi aldrig i den omkring 150 man har måle temperatur og nedbør i Danmark, havde fået så meget vand i løbet af sommeren, men det gjord det at vi kom hen i november en gang inden vi måtte gå i gang, der var jeg få lidt forhindret på grundt arbejde og pengene skule bruges i år, ellers vil kommune bruge dem anet sted, så derfor fik vi det levet lige før jul, men det har den positiv historie, at borgerne i Ørre-Sinding kan se vi gør noget for vores vandløb når der lige så stor en dynge grus og det er jo dejlig når nogle kommer og fortæller at de har set fiske på leje hen under broen i Ørre.

Laksæg i rør
I vinteren 2010 lave Bjarke Dali fra DTU en undersøgelse af vandløbes kvalitet for laksæg i rør. De skule tær at tage lidt ved lære af os simpel lystfisker, for de rør duer ikke, de slamer til, men en rugekasse vil man kunne følge æggen gennem helle vinteren, så dårlig resultater, men det var måske også planen, så vi ikke skal have laks i Ørre.

Torsketur
Vi har jo gjort det til lidt af en tilbage vendende begivenhed, med torsketur i foråret, så i år ingen undtagelse, vi havde lave aftale med skibet Vorupør Strand med træt værket på stranden var gået i stykker under den håre vinterfrost, så den var ikke nået at blive lavet, så vi måtte men fra Hanstholm, vi fik fyldt skibet op og alle fik torsk med hjem, så en rigtig godt tur.

Bulderby
Winnie Post ved Herning kommune havde givet mit nr. til en børnehave i Kibæk, Bulderby som at skule have en hel uge med fiske, for at få det grønne flag, så de spurte om vi vil komme forbi og fortælle lidt om
fiske, lige det vi plejer at gøre ved grøn inspirationsdag i Herning, vi var 4 derude, en rigtig hyggelig dag.

Familie fisketur
Vi har jo også en anden god tradition nemlig vores årlig Familie fisketur som igen i år gik til Herning fiskepark. Måske det var regnet og blæsten der hold medlemmerne hjemme denne dag, med minerne fra sidste års regnfuld dag. Men alligevel var der 9 betalende voksen og 5 der bare var med for at snakke og eller for at drikke kaffe og 4 børn/børnebørn. Da vi ankom, blev der sat ca. 120 kg. store ørreder ud i de 2 fiskesøer og børnesøen var fyldt med ørreder og børnene fik lov at tage alle dem de kunne. Men ikke meget blev fanget og vi brugte ikke teltet i år, men mund ikke vi prøver igen.

Fiskeskolen
For andet år i træk hold vi åben i fiskeskolen hvor ikke færre ind 45 unger var ude at fiske over de 3 dage plus nogle forældre/bedsteforælder, jeg kunne desværre ikke få det til at passe i år, men dejlig når andre medlemmer er klar til at sprænge til, så vi kan holde gang i vores aktiviteter, ved jo aldrig hvornår det smitter af, eller sagt på en anden måde, når det regner på præsten, drypper på degnen. Men om ikke andet så har vi jo nogle rigtig hyggelig timer sammen.

Ørre markedet
Vi ender i traditionernes land men alle gode gang mange, så deltog vi igen på Ørre markedet, hvor vi sælger fiskeudstyr, det bliver aldrig til det stor omsætning, men vi hygger os, med alle dem der lige vil ind for at hilse på os i vores telt, så laver vi også lidt reklamer for Kom til stor fiskedag i Ørre, i år var der jo også lige en del der lige skulle høre lidt om en lille laks, men mund ikke det kommer noget mere om den senere.

Fladfisketur
Som noget nyt skule vi prøve en fladfisketur ud fra Vorupør strand, for denne gang virkede trækkeværket, lidt bølgegang så tror nok de fleste var lidt rolig på turen, med tror da også alle fik fisk med hjem, nogle flotte stor rødspætter bliv det da også til, dejlig tur tros lidt maverumlen og bare det at bliv trykket op på stranden er noget specielt, med masser af tilskuer.

Kom til stor fiskedag i Ørre
Så for at fuldende dette års fiskesæson har vi jo vores Kom til store fiskedag i Ørre og ja, vi vil jo gerne have flere ud at fiske, men vi hygger os nu alligevel og fik da også fanget 7 forskellige fisker arter, med bækørreden som topscorer, Om søndagen kom Aqua fra Silkeborg for at følge vores fiskekunkurance, de havde også selv lige en lille kunkurance med om flest fange skaller og for den største skalle. Aqua fik en del levende fiske med hjem til Silkeborg, så dem kan i nok se til næste år i akvariet der. Præmieoverrækkelsen blev i år fortaget ag Lasse Mikaelsen som først fortalte lidt om sine rugekasser og fordel ved brug af rugekasser i stedet for at udsætte dambrugsfisk, hvor efter vi gik over til præmieoverrækkelsen, for som så ofte så var der masser af præmier fra de mange sponsorer så tak til dem og tak endnu engang til lodsejerne, som ligger vand til. Bestyrelsen har inviteret koner/kærester med på bowling tur, som tak for deres stor indsat for at få det helle til at hænge sammen denne weekend.

Giro-start 2012 Herning-Horsens 5-7. maj
Jeg har tilmeld os med en bod ved cykelløbet i Herning den 5. maj, vi skal bruge 15 frivillige 5 til at stå i bod og 10 til at hjælpe med kontrol, post, chauffør mm. Men skal til nærmer informations her den 27. februar i Herning, men vi for hvis kun 10 trøjer, så måske de er kommen i tanke om at vi ikke skal stil med 15, men kun 10, overskuddet bliver fordelt ligeligt imellem de involverede foreninger. Når alle udgifter er trykket fra.

Laksesag
Men den største sag for mig har jo så nok været min laksesag, som startede i 2010, med at jeg fangede en laks og hjemtog den fra Storå, ved Vemb, jeg vil ikke gøre en stor sag ud af at fortælle om den i detalje sagen gang, med sagen skule havde været for retten for et år siden, den 2. februar, men bliv udsat til den 28. september, af hvilken årsag ved jeg ikke.

Lakse sagen i sin enkel hed
Fordi jeg henviser til grundloven er fordi, at al lovgivning i Danmark er under lagt grundloven. Derudover har politikerne underskrevet menneskerettighedskonventionen.
Det vil sige at de love der bliver lavet, gælder for alle. Derfor kan man godt frede en fiskeart, så gælder fredningen for alle, altså også for dem der ikke fisker. Men det vil også sige at, tildele man en kvote, så gælder kvoten for alle.
Fiskerikontrollen på Mors (det er dem der har kontrollen over Storå)har så meldt ud at de kun vil have en sammenarbejdspartner ved Storå, det er for så vidt også i orden for mig (ved ikke om de har lovhjeml til det, da det er en offentlig myndighed, og altså skal sammenarbejde alle.) Men fiskerikontrollen kan ikke lade en forening overtage lovgivning i Danmark, altså kan de love de laver i en forening kun gæld for de medlemmer der er med i foreningen, det vil sige at selv om foreningen bestemmer at man skal være medlem af Sammenslutning ved Storå (SvS) så har de ikke lovhjeml til det, ifølge grundloven og menneskerettighedskonventionen.
(udskrift af dom)

Rettens begrundelse og afgørelse
Det følger af g 4, stk. 1, jf. S 1, i bekendtgørelse nr. 680 af 27 .juni 2008, at det er forbudt at fiske laks i Storåens vandsystem. Fiskeridirektoratet kan dog i medfør af bekendtgørelsens $ 4, stk. 3, give dispensation til et begrænset fiskeri efter laks i perioden fra den 1. april til og med den 30. september.
De tiltalte har erkendt, at de hver har fanget en laks i Storå, og da ingen af de tiltalte havde dispensation til dette, er de skyldige i overensstemmelse med tiltalen.
Det bemærkes, at det forhold, at de tiltalte anfægter gyldigheden af den dispensation, som Fiskeridirektoratet havde meddelt Sammenslutningen ved Storå ikke kan føre til et andet resultat, idet de tiltalte. uanset gyldigheden heraf, ikke selv havde dispensation, da fiskeriet fandt sted.

Forkert dom
Fejlen ved dommer er så den at, der stå ingen steder i lovgivningen at, man skal have en dispensation til at fange og hjemtage en laks. Derfor er jeg dømt på et forkert grundlag.
Der ud over så har man ikke tage det med i betragtning at, vi (Posten huld) havde søgt om dispensation ved fiskerikontrollen på Mors, dog uden at fiskerikontrollen har, ville svare tilbage på henvendelsen, altså embedsmisbrug.
Vi havde også søgt om aktindsigt i særlige vilkår for begrænset fiskeri i Storå i det der stå i Lovtidende A 2008, at
Stk. 3. Fiskerdirektoratet kan efter rådgivning fra Danmarks Teknisk Universitet, Aqua fastsætte særlige vilkår for et begrænset fiskeri efter laks (salmo salar) i Storå i perioden fra den 1. april til og med den 30. september.
Det kunne vi ikke få, da der kørte er retssag, det virker på mig som fuldstændig grotesk.

Slutnings bemærkning
Vi har fået medhold i at, man ikke kan tvinge nogle til at være medlem af en bestemt forening for at få lov at fange og hjemtage en laks.
Jeg skal så 6 dage i fængsel for at hjemtage en laks, fordi vi ikke havde fået en dispensation, selv om vi havde søgt fiskerikontrollen på Mors Lars Østergaard.
Dommen kan ikke ankes fordi den er under kr. 3.000,- så skal man søge om anken ved Procesbevillingsnævet og da vi ikke har flere oplysninger til sagen end dem vi har fremført, men som dommeren ikke vil høre på, kan nævnet ikke imødekomme ansøgningen.
Det skal også bemærkes at vi i 2011, fik del i kvoten (gratis) altså vi skal ikke være medlem af SvS.

Repræsentanter vedr. laksefiskeri 
Der blev indkaldt til møde vedr. forvaltning af laksefiskeriet i Skjern, en indbydelse jeg desværre ikke var inviteret til, men jeg fremsendte mine forslag til hvordan kvoten kan forvaltes på.
Skal der give en kvote fri til at fange og hjemtage laks, skal den være gælden for alle, det løses nemmest ved at staten (ministerium for fødevare) laver en side med alle åerne på, så kan man evt. lave en links fra sin egen (forening) og få alle dato fra hjemmesiden, ved at lave en HTML fil, man kan lægge på sin egen side, så er man altid opdateret på hvor mange fiske der er fanget i det på gælden vandløb, har man fiskeret i flere vandløb, for man bare en HTML fil for hver vandløb, ministerium skal kun kikke på en side for at finde fangstrapporten over alle vandløb og foreningerne medlemmer behøver kun at gå på foreningen hjemmeside, og dem der ingen hjemmeside har (lodsejer mm.), kan gå direkte ind på ministeriums hjemmeside.
Er godt nok en hvis skeptisk over for staten forbrug af penge når de arbejder med IT, men det nå kunne løses uden milliard forbrug.
Ved ikke om man kan sætte det som et krav, at man kun må hjemtage en laks pr. mand m/k, men jeg kender ingen der ikke frivillig vil gå med til det.
Man kunne evt. opdele et evt. kvote i 3, for at sprede fangsten over helle sæsonen 1/3 del i april og maj, 1/3 del i juni og juli og den sidste 1/3 del i august, september.
Jeg ved godt, at man altid kan snyde med fangstdatoen, men syntes det var vær at prøve, at det ikke kun skal være forårslaksen der bliver fanget, og at der er en kvote når turisterne kommer.

Det de skule diskuter på mødet var et Notat fra DTU til NaturErhervstyrelsen vedr. Ens regler for fisker i alle danske laksevandløb, fordi den. 12. januar var sidste frist for at indsende ændringsforslag til.
Forslag til Lov om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
4. § 30 indsættes som nyt stk. 2:
»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at der uanset
en fredning efter stk. 1, nr. 1, kan tillades fiskeri og landing
af et bestemt antal laks i nærmere angivne vandsystemer.
Ministeren kan herunder bestemme, at en sådan tilladelse
kun kan gives til en sammenslutning af fiskeriberettigede
ved det pågældende vandsystem eller til flere sammenslutninger
af sådanne, hvis disse hver især omfatter mindst en
geografisk sammenhængende tredjedel af det samlede vandsystem.
Ministeren kan endvidere fastsætte regler om tilladelse
og om vilkårene for udøvelsen af fiskeriet samt behandlingen
af ansøgninger herom.«
denne paragraf skal helt væk, ministeren skal ikke give tilladelse til at lave sammenarbejde med en sammenslutning, efter min mening, da retten til fiske er lystfiskeren/lodsejerne, og ikke sammenslutninger og reglen, med at man skal have 1/3 del sammenhængene fiskevand af helle vandsystem er også hel til grin og kun for at der ikke skal opstå en sammenslutning mere i de pågældende vandløb.

Nu er der 2 sammenslutninger ved Storå, så efter forslaget kan ministeren ikke sammenarbejde med nogle af dem, da ingen af dem har 1/3 af det samlede vandsystem.

Reglerne for laksefiskeri gælder for de områder af vandsystemet, som af DTU Aqua er defineret som laksefiskevand. Imidlertid er der også behov for at forvalte andre arter af laksefisk efter bæredygtige principper. Derfor vil det være gavnligt, om de beskrevne initiativer udbredes til at dække hele vandsystemer frem for alene de områder i vandløbene, der er defineret som laksefiskevand. Dette vil også forenkle det samlede regelsæt.

Hermed forslag fra mig.
Jeg mener ikke man skal frede en å et halvår, de steder hvor der i realiteten ikke kan fanges laks, vi har den alm. fredningstid som gælder for de forskellige fiskearter, det har altid virkede og er ikke den enlige årsag til de forskellige fiskearternes tilbagegang i vandløbet. Der bliver fanget så lidt fisk i vandløbet om vinteren at folkesundheden og den natur oplevelse man for om vinteren ved at gå med sin fiskestang, bør veje tunger i denne afgørelse. Man vil jo lave en beskrivelse af det enkelte vandløb, hvor det reelt kan foregå et fiskeri efter laks. Det er nemt at tegne i på kortet over fiskevand som Naturstyrelsen bør lave (se side 1 under: Hermed forslag fra mig) Derved har fiskerikontrollanterne også overblik over hvor der må fiskes om vinteren, da de kun skal kikke på en hjemmeside, men alle åerne lagt ind.

Der er nu ved at gå op for landbrugsrådgivning hvad sagen drejer sig om og som jeg spurte ham om. ”Jeg er selvfølgelig meget spændt på om du har fundet ud af noget, om i har sovet i timen, og ladt raven vogte får. Eller fiskerforbund og DTU fratage lodsejeren egendomreten over egen jord”.
Og svaret kom. Jeg har netop forespurgt i L&F. De er høringsberettiget, men det er vi ikke som lokalforening. Afventer svar .

Og derfor holder vi møde lige efter generalforsamlingen i Stor-Å Sammenslutning.

Med venlig hilsen Laksefangeren fra Ørre
Knæk og bræk
H ejgil

 

Så er der kommet ca. 140m3 grus til Ørre.
Kommune har betalt for gruset, så nu skal vi selv sørge for at det kommer ud i åen.
Lodsejerne har givet deres underskrift på at vi må ligge det ud, så forhåbenlig får vi det lagt ud i januar måned.
Har snakket med Ørre Maskinstation, Kim Nielsen og Henning Andsbjerg, som er ham der har levet gruset, så regner med at Henrik Andsbjerg ligger gruset ud med grab og jeg hjælper Kim med at køre det til.
Gruset skal i Herningsholmå, så for vi forhåbenlig flere fisk i Ørre.

 

Kom til storfiskedag i Ørre

Ikke alle fik afleveret deres fangstrapport men af dem der blev afleveret, var der syv fiskearter repræsenteret med bækørred som klar topscorer på 37 stk. så kom aborren med 8 stk. skallen med 7 stk., regnbueørreden 3 stk. 2 stk. rudskaller, 1 gedde og sidst men ikke mindst 1 stk. elritse på 7cm. og 4g.

Præmioverrækkelsen blev i år fortaget af Lasse Mikaelsen, som først fortalte lidt om sin rugekasser og fordel ved brug af rugekasser i stedet for at udsætte dambrugsfisk som han kalder for Erik Den Røde fisk, da de ikke ved hvor de kommer fra, når de er klækket i et dambrug. Han fortalte også om vores samarbejde med Ørre naturskole, hvor vi gerne skulle have en rugekasse stående, sådan at skolebørnene kunne følge ørredynglens udvikling fra de er blevet befrugtet til færdigudviklet ørredyngel. Efter et kvarters tid blev jeg som formand nød til at stoppe Lasse, ellers havde han stået og fortalt endnu i Ørre forsamlingshus, men det måtte vist vente til en anden go’ gang, da vi jo skulle havde delt nogle præmier ud.  Hermed er Lasse Mikaelsen blevet den niende i rækken af prominente personer fra Ørre.

Der deltog 95 ænder i andevæddeløbet som blev vundet af and nr. 91, ført af Chris Madsen Ørre, andenpladsen gik til and nr. 19 som blev ført af Michael Christensen Ørre og trediepladsen and nr. 95 blev også ført af Chris Madsen Ørre.

Om søndagen kom Aqua fra Silkeborg for at følge vores fiskekunkurrendce, de havde også selv lige en lille kunkurrence med om flest fangede skaller og for den største skalle.

Flest fanget skaller blev Michael Nielsen Ikast, som vandt et årskort til Aqua i Silkeborg og vinderen af den største skaller blev Christian Madsen Ørre.

Aqua fik en del levende fisk med hjem til Silkeborg, så dem kan I nok se til næste år i akvariet der.

I juniorrækken for børn under 12 år deltog 4 unge og vinderen blev

Matthias Sveigaard Aulum med en strømskalle på 26 cm. og 178g,

andenpladsen gik også til Matthias Sveigaard Aulum for en bækørred på 36 cm. og 500g.

Trediepladsen gik til Emmaline Strøm med en bækørred på 33 cm. og 371g.

Vinderen af senior rækken blev igen i år på førstepladsen Chris Madsen Ørre med en strømskalle på 24 cm. og 166g, andenplads blev Michael Nielsen Ikast, med en strømskalle på 23 cm. og 145g. Trediepladsen Chris Madsen Ørre, med en strømskalle på 23 cm. og 135g, fjerdepladsen Søren Peter Killerich Ørre bækørred på 38 cm og 509g, femtepladsen Jette Madsen Ørre med en rudskalle 24 cm. og 180g, sjettepladsen gik til Svend Jensen Aulum, for en strømskaller på 21 cm. og 96g, syvendepladsen gik til Asger Madsen Ørre bækørred på 32 cm. og 309g.

Ottendepladsen gik til Dennis Pedersen Viborg med en bækørred på 31 cm. og 303g

niendepladsen gik til David Jørgensen Hodsager bækørred på 30 cm og 278g og

tiendepladsen gik til Henrik Pedersen Herning for en strømskalle på 18 cm. og 53g.

Chris Madsen blev udråbt som Ørre mester, men efter at formanden fik kigget lidt mere på fangstrapporterne, måtte han vedgå at have lavet en fejl, da Matthias Svejgaard Aulum er den yngste betalte medlem, så tillykke til Matthias på 7 år. Matthias kunne desværre ikke være til stede for at modtage sine flotte præmier og pokalen som den nye mester af Ørre, men han vil modtage det snarest.

Fladfisketur fra Vorupør strand

Den 21. august fra kl. 7.00 – 15.00 var vi lige en tur på havet efter fladfisk. Turen gik fra Vorupør strand, med spil ud fra stranden og op igen.
Vi fiskede på det Jyske rev, fra det gode skib Maagen

Alle fik fisk, nogle flere end andre, men sådan er det jo med det.

Nogle havde også lidt rullen i maven, men ellers en dejlig tur.

Posten august

Sommeren er over os og med masser af vand i åen, så håber at alle har fået fisket noget, selv er det ikke blevet til meget fiskeri, håber at taget revanche hen på efteråret.

Der skal lyde en stor tak til alle dem der igen i år hjalp med sommerferie ”2011” for alle skolebørn i Herning kommune, der var ca. 40 børn ude at fiske de 3 tirsdage ved grill pladsen i Ørre og flere der gerne ville, så vi bliver nok nødt til at afsætte 3 dage igen til næste år.

Vi har også hjulpet i 2 børnehaver her i foråret, en i Kibæk og en i Gjellerup, så de kunne få det grønne flag fra Friluftsrådet. Her skal der også lyde en stor tak for hjælpen.

Og for fjerde gang er vi at finde på landsskuepladsen i Herning til Grøn inspirationsdag hvor der plejer at kommer mellem 1200-1500 børn og pædagoger gennem hele dagen og vi plejer at have så meget at se til, at vi slet ikke når at får noget at spise denne dag, men måske I skal have en hjælper mere med, for 6 timer uden mad er længe, men det er sjovt og spændende.

I sidste Post skrev jeg lidt om projektet vi har kaldt ”ørred på heden” og siden har det været op på mødet i paragraf 7 udvalget under fødevareministeret, hvor man har godkendt projektet til undervisningsbrug i naturskoler, så det bliver spændende at følge fiskeægenes udvikling på nær hold, så håber vi får lavet en gydebank projekt sammen med skoleklasserne på Sinding-Ørre Midtpunkt, Nøvling skole og Aulum Byskole, der er i hvertfald bække nok at lægge grus ud i.

Med alle disse spændende arrangementer, for børn og unge mennesker, vil det undre mig meget hvis ikke vi får skabt nogle flere lystfiskere her til lands, nogle der vil være med til at passe på vores natur.

Nu skal det ikke være for børn det hele, så her den 10. august skal vi gerne have været ude for at el-fiske i vandløbet, på nogle af disse stryg (gydebanker) vi har anlagt i tidernes morgen, for at se om der er yngel på disse, så vi igen kan søge flere penge til gydegrus. Nu jeg er ved gydebankerne, så håber jeg vi for lave et større projekt i Storå til næste år ved Bredvig, projektet vi kalder ny vadested, der skal bruges ca. 900 m3 grus, så det er ikke et helt lille projekt, men en spændende en af slagsen, som gerne skule gavne alle fiske og dyrearter i vandløbet, til gavn for hele Storå, selv om der nok er den nedstrøms Bredvig der vil mærke mest til det, men sådan er det jo med det meste at det vi går og laver, det kommer også andre til gavn, så kan man ikke lide at lave frivilligt arbejde, der kommer andre til gode, skal man nok blive hjemme og se tv.

Vi tager lige en tur mere med Maagen, denne gang skule det gerne være fra Vorupør strand, nu trækværket er blevet lavet igen. Denne gang skal vi på fladfiskeri og i skrivende stund er der 11 tilmeldte og kun plads til 13, så båden skulle gerne blive fyldt helt op denne gang, har i hvertifald bestilt helle båden.

Sidst men ikke mindst så afholder vi igen i år Stor fiskedag i Ørre, den 10-11. september, så hvem mon i år skal bære den fornemme titel at være en prominent person fra Ørre, så husk der er gratis morgenkaffe både lørdag og søndag, plus det store kaffebord til præmieoverrækkelsen om søndagen.

Den 28. september kl. 10.00 skal formanden så møde op i retten i Holstebro, for at få en afklaring om grundloven og menneskeretskonventionen om foreningsfriheden også gælder for lystfisker og lodsejer i Danmark. Elles bliver man vel nød til at stille op til valget igen, her til efteråret en gang når det kommer, jeg har jo før været bag ud og alligevel tabt til sidst, så jeg gør det sku nok alligevel.

Husk at kikke på hjemmesiden for at følge slags gang i og omkring Ørre/Danmark

Knæk og bræk fra min taburet i Sønder Omme

H ejgil 😉

 

El-fisketur i Stor Å vandsystemet i Ørre.

 

Den 10. august var vi lige ud for at el-fiske på nogle af de stryg (gydebanker) vi havde anlagt, for at se om det giver nogle resultater.
Det var Finn Sivebæk, DTU Aqua Silkeborg, Søren Brandt og Winni Post Herning kommune Teknik og Miljø, Land og Natur, Ole Thagaard og hamsjel, sagde laksefangeren fra Ørre.

Som man kan se på billede herunder så blev der fanget fisk og det har givet os mod på at forsætte vores arbejde med gydebanker og Winnie Post har fundet kr. 25.000,- til os, hvis vi har stedet til gydegruset, og det har vi, så nok her i efteråret vil vi så anlægge en gydebank mere, skal bare lige vide om vi må bruge pengene i Herningsholm Å eller om det skal være i Hovedløbet Stor Å.

Som det fremgår af nogle af billederne, så blev der også fanget lakse yngel.

H ejgil

 

Så kom resultaterne endelig den 1. februar 2012.

Hej Ejgil

Her er resultaterne fra vores befiskning den 10. august  2011, der er kun foretaget en enkelt befiskning på hver lokalitet.

Herningsholm Å ved Kvindvad her blev der på 350 m2 fanget 4 ældre ørreder, 1 gedde, 1 grundling og 10 elritser

Herningsholm Å ved Sinding opstrøms Hovedgade her blev der på 120 m2 fanget 4 ældre ørreder, 1 strømskalle, 1 lille aborre og talrige elritser

Herningsholm Å ved Sinding nedstrøms Hovedgade her blev der på 60 m2 fanget 1 gedde, 1 ål, 2 grundlinger og 30 elritser

Herningsholm Å ved udløb i Højris Å her blev der på 140 m2 fanget 4 ældre ørreder og 10 elritser

Højris Å opstrøms vejbro på Sejlsigvej her blev der på 450 m2 fanget 11 ældre ørreder, 2 lakseyngel , 4 ældre laks , 3 ål og 15 elritser.

MVH

Finn

Familiefisketur til Herning Fiskepark

Måske det var regnen og blæsten der holdte medlemmerne hjemme denne dag, med minderne fra sidste års regnfulde dag.
Men alligevel var der 9 betalende voksne og 5 der bare var med for at snakke og eller for at drikke kaffe og 4 børn/børnebørn.
Da vi ankom, blev der sat ca. 120 kg. ørreder ud i de 2 fiskesøer og børnesøen var fyldt med ørreder og børnene fik lov at tage alle dem de kunne.
Der blev ikke fanget mange fisk denne dag, tror kun det var Lone der fik en aborre fra den stor sø, ellers blev det vist kun til nogle få ørreder fra børnesøen.
Vi havde lejet teltet til at vi kunne sidde inde for at spise vores grillmad, men alle tog hjem kl. ca. 18.00
Jeg selv havde en enkelt hug på min Mepsspinde 4, men fletlinen var blevet lidt slidt, så fisken tog den med sig, nåede ikke engang at fejde den lidt, så der blev hurtig trukket line af hjulet, så nu skule det være go’ igen. øv, øv.

Vi håber på bedre vejr næste år.

Indtil da knæk og bræk

Kanotur på Herningsholm Å, fra Tjørring til Nybro.

Angående Herningsholm Å så er lokaliteten Asbjegvej og Nøvlingskovvej meget interessant. Der er et rigtig godt fald og opstuvningzonen opstrøms er lang. Endvidere er faldet nedstrøms på flere hundrede meter og selv efter svinget nedstrøms fortsætter det høje fald. Tilkørselsforholdene er ligeledes ideelle.
Stryget ved Asger Madsen se også spændende ud.

Se kort over mulig gydebanker jeg har kig på

Søren Brandt, Land og Natur Herning kommune

Finn Sivebæk, Fiskeplejekonsulent DTU Aqua

Ejgil Kølbæk, Formand Ørre – Sinding Lystfiskerforening

Fiskeri for børn og barnlige sjæle

Ørre-Sinding Lystfiskeforening i børnehave.
Ørre-Sinding Lystfiskerforening var på besøg i Bulderby børnehave i Kibæk for at lære børnene noget om at fiske.

Bulderby har 3 uger om fisk og i den forbindelse var vi taget en tur i børnehaven for at fortælle om ørreden, som er en god spisefisk. Bulderby havde selv sørget for fisk fra dambrug, så vi skulle bare fange dem med net. Det kunne formanden lige finde ud af, så den tjans fik jeg, så børnene kunne prøve at røre ved fisken mens den stadig var i live, for derefter at bedøve den med en gok i nakken, for derefter igen at slagte fisken. Børnene sad i en fin lille rundkreds omkring Søren Peter Killerich, når han slagtede fiskene, for at vise børnene hvad fisken havde i maven, et lille fint hjerte som stadig pumpede selv om den var taget ud af fisken, luftblæren som bestemmer hvor højt den vil stå i vandet med og sidst men ikke mindst, hvad havde fisken spist. Når fiskene var slagtede kom de en tur over til Poul Thomsen som stod og røgede fiskene i en lille rygeovn, så børnene kunne se hvor fine de blev af varmen og røgen, når fisken var færdig i ovnene, tog Ole Thagaard over, for at skille fiske ad, så børnene kunne smage nyrøget ørred. Tror nu også at pædagogerne også fik lært lidt om fisk denne dag.

Lad dette være en opfordring til at komme til Herning Kommunes Grøn Inspirationsdag 2011 på Landsskuepladsen den 8. september, hvor vi plejer at stå med en container fuld af fisk.

Knæk og bræk

H ejgil

Posten Maj 2011

Jeg fik fornøjelsen at forsætte som formand, så tak til alle de medlemmer der støtter min sag, vedr. hjemtagelsen af en laks og støtten bliver større og større, som lystfiskere og lodsejere begynder at kende til sagen. Nu jeg er ved sagen omkring hjemtagelse af laks fra Stor Å, kan jeg oplyse at der ikke er sket mere i sagen end det jeg kunne oplyse i februar måned og dog, den 29. marts fik formanden for Postens Hul tilladelse til at hjemtage 2 stk. laks i år, dog uden at kornsortiet Posten Hul skule være medlem af sammenslutning (SvS) og uden beregning (gratis), Så nu er første fase da hørt, at man har foreningsfrihed i Danmark og derfor ikke kan tvinge nogle til at være medlem af en bestemt forening. Så nu mangler vi bare at man også erkender at ejendomsretten er ukrænkelig, så det er lodsejerne der har fiskeretten og retten til at hjemtage laksen. Jeg har lavet et forslag til fordelingen af laksen (kan ses på hjemmesiden). Man skal dog stadig indberette på SvS hjemmeside at man har fanget en laks, men det vil jeg ikke, fordi de truer på deres repræsentantskabsmøde i februar måned, at de vil have mulighed for at knalde dem de mener fisker ulovlig. Da det er repræsentanter for de foreninger som er medlem af SvS og ikke bare menige medlemmer, så mener jeg det er skærpet omstændighed at true på en offentlig hjemmeside og da formanden ikke har taget afstand for udtalelsen og sagt at det ikke er SvS offentlig holdning at knalde nogle, har jeg overvejet at politianmelde SvS, for trusler om vold. Når de samtidig så fortæller løgnehistorie på deres hjemmeside og ikke vil sammenarbejde med foreninger der ikke er medlem af SvS, kan jeg ikke se hvordan Fiskeridirektoratet kan bestemme at man skal indberette på SvS hjemmeside, fordi de kun vil have en sammenarbejdspartner ved Stor Å. Samtidig henviser de til særlig regler som DTU Aqua kan fastsætte for et begrænset fiskeri efter laks i Stor Å. Men disse regler er ikke offentlig kendt. (Jeg kender dem i hvertfald ikke). Så hvem der har bestemmer at man vil fordele laksen efter hvor mange m. å-bred man råder over, står hen i det uvisse. Men et er sikkert, at ligegyldigt hvem der gør hvad, så er de alle underlagt den Danske grundlov, som man kan ikke bare send aben videre, med henvisninger til den og den paragraf og eller henvise til særregler i en forening, ejendomsretten er ukrænkelig. Nå nok om det, der sker heldigvis også andre spændende ting i ØSL.

Jeg har lavet en ny forening for alle lodsejer og foreninger langs Stor Å. Stor Å-sammenslutning. Man kan se mere om forening idegrundlag og tilmelde sig forening på vores hjemmeside og det er gratis at være medlem. Så støt op alle lodsejer. Jeg havde regnet med at vi skulle havde holde et stormøde i Ørre forsamlingshus, for at fortælle om gydegrusprojektet i Stor Å ved Bredvig, men det er blevet til en lidt dyrere projekt end kommunen havde regnet med, så i første omgang bliver det kun de berørte lodsejere vi holder et møde med, så må vi se om vi kan få projektet op at stå i år.

Vi havde lejet den gode skib Maagen, der normalt sejler fra Vorupør strand. Spillet der skulle trække os op på stranden var desværre gået i stykker i løbet af vinteren, så vi måtte sejle fra Hanstholm. Dagen starter tidlig, da vi har ca. 2 timers kørsel til Hanstholm, så man måtte jo op kl. 3.00 om morgen. Vi var 5 der mødtes hos mig, for at følges ad i lille minibus, med plads til 7 personer.  Hunden var frisk fra morgen af og den elsker når der kommer nye folk til, som ikke kender til den store lyst til at spise, så der røg lige en madpak i farten. Da manden havde sukkersyge, så måtte han lige hjem igen, for at smøre sig en ny madpak, så vi kom lidt senere af sted fra Ørre end planlagt, men vi kunne nu nemt nå til Hanstholm til kl. 6.00. Vi sejlede i 3 timer, for at komme ud til fiskepladserne. Endelig fremme og snøren gik til bunds, første mand havde fisk på, så havde jeg fisk på, så tredjemand, men jeg var den første til at få den i land, så lidt stolt har man da lov at være. Alle fik fisk, så skipper forslog at vi prøvede nogle skibsvrag, for at se om ikke vi kunne få en stor torsk, det gav nu ikke så mange store torsk, så vi prøvede på revet igen, inden vi skulle hjem igen. Det gav lidt flere torsk til alle, så alle 10 mand fik torsk med hjem. Skipper havde aftalt med folk på land, at vi kunne få torskene fileteret, når vi kom ind. Maskinen de bruger til at filetere med var i mellemtiden gået i stykker, så de måtte håndfiletere fiskene, men det havde de vist også prøvet før. Tror at gennemsnittet lå på 20 torsk pr. mand. Så jeg havde da ca. 8 kg. torskefilet med hjem, så nu skal jeg prøve at lave en torskeanretning. Ingen blev syge på turen, alle fik fisk, fint vejr, kunne dog godt havde brugt lidt mere varme, men alt i alt en rigtig godt tur, så tak til alle mand, skib og skibsdrengen.

Der arbejdes på at lave klækkebakker i Løven Å ved Ørre Naturskole, projekt vi har døbt Ørred på heden. Vi er blevet enige om at jeg i samarbejde med Lasse Mikaelsen (Han fortalte om klækkebakkerne på vores generalforsamling i år)kan fortsætte vores formidlingsprojekt omkring klækkebakkerne ved Ørre Naturskole. Der skal blot være fokus på, at systemet stadig er under udvikling.

Vi ses den 28. maj ved Herning fiskepark kl. 13.30 til dette års familiefisketur. Se mere på hjemmesiden.

Vi fik lov at bruge de overskydende penge til udlægning af gydegrus i Stor Å, nu vi ikke kunne udlægge det i Røjen bæk. Så jeg søgte om at få lov at bruge gruset ved broen Sejlsigvej for at gøre den stryg længere som vi anlagde forrige år.

Så skulle Bjarke ud for at tage prøver med hjem igen til DTU, for at se om lakseæggene kunne udvikle sig i vandløbet.

Første indtryk er at æggene i gruset ikke har udviklet sig, men dem der stod på bunden, var der yngel i.

Bjarke har lovet at sende mig sine resultater, når han har fået lavet det.

Hej Eigil

Som lovet får du lige klækkeprocenter for rørene i de øvre dele af Storåen. En nærmere forklaring på hvad der kan skyldes de lave tal vil blive udførligt beskrevet i mit speciale som dog først bliver færdiggjort til december.

Sejlsigvej, klækkeprocenter (Substrat): 2 rør mistet i løbet af perioden, 1 rør med kun døde æg

Sejlsigvej, klækkeprocenter (vandfasen): 63%, 82%, 20%

Herningsholm Å, klækkeprocenter (substrat): 1 rør mistet, 2 rør med kun døde æg

Herningsholm Å, klækkeprocenter (vandfasen): 55%, 0% og 51%

Med venlig hilsen

/Bjarke Dehli

Som man kan se/læse så kunne det godt havde være bedre, tror nu også mere på rugekasserne
H ejgil

Den 15. februar ansøgte jeg kommunen om lov at udlægge gydegrus i Løven Å lige inden udløb i Herningsholm Å og 2 steder i Røjenbæk. Jeg havde ansøgt Winnie Post fra Teknik og Miljø, Land og Natur, men da Winnie kun har Stor Å, fra udløb af Herningsholm Å, så var det Søren Brandt jeg skulle spørge, så den blev først sendt til ham den 17. februar, Men da det var midt i vinterferien så var han først på kontoret igen fra den 21. februar så jeg fik først tilladelsen til udlægning af grus den 23. februar. Så først nu vil DTU Aqua se på ansøgningen, så den blev fremsendt igen og de bevilligede de kr. 15.000,- jeg havde ansøgt om til de 3 gydebanker, jeg gerne vil have anlagt.

Der er i mellemtiden opstået et lille problem med Røjen bæk, fordi Aulum-Haderup Sportsfiskerforening ved Martin Løntoft, også havde ansøgt om at udlægge gydegrus i Røjen bæk, så Winnie syntes vi skulle samarbejde, det lyder også fint, men da Aulum-Haderup Sportsfiskerforening er medlem at SvS (Sammenslutning ved Stor Å) som ikke vil samarbejde med foreninger uden for sammenslutningen, så opstod der jo et problem her, i det Gunnar H Pedersen formand for SvS, har underskrevet mailen Pbv (På bestyrelsen vegne)(Kan ses her) kan vi jo ikke lave et samarbejde med Martin Løntoft, som er kasserer i SvS.

Det er ærligt, at fordi man tror man kan bestemme over hvem der må hjemtage en laks fra Stor Å, ikke kan samarbejde med andre, jeg vil ellers gerne havde snakket med Martin om hvad han siger til lodsejerne, når han fortæller dem at de ikke må fange en laks på deres eget jord, uden at være medlem af SvS, for det er ikke lykkes mig at overbevise lodsejerne om det.

Så projektet ved Røjen bæk må vente lidt, men også fordi at lodsejeren har et ønske om at genslynge Røjen bæk, så Winnie skulle lige se om hun kunne finde opbakning til det projekt i kommunen. Det vil klæde området rigtig flot fra Outrophede til udløb i Stor Å, nu der er så meget at se på i Nybro, efter at vi fik lavet kanopladsen sidste år.

Med håb om et godt samarbejde, må vi jo se hvad der sker.

Arbejdet bliver i øvrig lavet den 4. marts i Løven Å, så hvis man vil lave noget vandpleje, kan det godt gå stærkt 😉

H ejgil

Vi havde besøg på vores generalforsamling, d. 4. februar. af Lasse Mikaelsen som fortalte noget om sine klækkebakker og rugekasser.
Se mere på Bo’s   Lystfiskeside 
http://www.sdr-resen.dk/

Generalforsamling 2011

Der var mødt 16 op til generalforsamling.

Formandens aflagte beretning kan læses her ingen kommentar fra forsamling

Søren aflagde et flot regnskab. Formanden tilføjede til regnskabet, at vi selv havde lagt ud for maskinleje til udlægning af gydegrus i Sinding, og at tilskuddet ikke var kommet endnu fra lodsejeren og fffd.dk, der ud over, ingen kommentar fra forsamling

Formanden havde under indkomne forslag, fremlagt et ønske om at ændre vedtægterne fra en 5 mands bestyrelse til et 3 mands ledelse, med 2 suppleanter til ledelsesgruppen. Fordi jeg kan se problemet med at finde 5 til bestyrelsen fremover, det vil ikke gi problemer i år, men til næste år, forudser jeg problemet. Ikke fordi der ikke er nogle der gerne vil hjælpe med de forskellige aktiviteter vi har i foreningen, men man ønsker ikke at lave bestyrelsesarbejde.

Det blev nedstemt.

Formanden ønskede også, at der står i vedtægterne hvornår man er medlem fra og til. (1. april til 31. marts).

Der blev godkendt.

Der var genvalg på alle poster.

Kontingentet forsætter uændret kr. 50,- for junior, kr. 250,- for senior og kr. 350,- for familiemedlemskab.

Under eventuelt havde formanden et ønske om at frede stallingen, som en signalværdi til DTU og andre, for at vise og fortælle at stallingen er hårdt truet i vore vandløb og derfor ikke vil være forsvarlig at hjemtage fisken inden standen er på vej på igen.

Vi blev enige om på generalforsamlingen, at frede stallingen frivilligt i år, på grund af den store tilbagegang de sidste år, da det var under punkt 10 Eventuelt, kunne det ikke vedtages, men kun være en opfordring, til at genudsætte stallingen og fiske med modhageløse kroge.
Hermed er opfordringen givet videre, se mere under Nyheder her

Bestyrelsen konstituerer sig efter mødet.

Ejgil forsætter som formand, Chris Næstformand, Søren kasserer, Erland sekretær, Asger alm. bestyrelsesmedlem

For en god ordens skyld skal det siges at det ikke er det endelige referat af generalforsamlingen.

H ejgil

 

Posten Februar 2011

Først en beklagelse, men endnu en gang må jeg beklage at jeg ikke i skrivende stund ved noget. Det er ikke fordi der ikke kan skrives tykke bøger om hvad jeg ikke ved noget om, men i skrivende stund er jeg formand, men når Posten udkommer ved jeg det ikke, og det skyldes at vi først holder generalforsamling den 4. februar i Ørre forsamlingshus og jo, jeg vil gerne forsætte som formand og prøve at være tovholder i alle de aktivitet vi har i ØSL. (Har lige fået ros, for der sker da godt nok noget i ØSL). Så tak til alle der hjælper til her og en tak til dem der deltager, uden deltager sker der jo ikke noget og en stor tak til vore lodsejere, som ligger å til, uden å, ingen ØSL og sådan går tingene nu en gang i ring.

Men jeg har en lille problem, i det jeg har hjemtaget laks fra Stor Å, som mange nok ved. Da vi ikke er medlem af SVS, havde jeg ikke ret til at hjemtage laksen og har modtaget en bøde fra politimesteren på kr. 2.500,- Det vil jeg selvfølgelig ikke anerkend, så der skal køre en retssag, den skule havde været for retten d. 2.2.2011, men sagen er udsat, fordi der køre en lignende sag ved retten i Viborg, som også er udsat, fordi anklagemyndigheden vil køre de to sager sammen, der de er ens, bække laks er fanget og hjemtaget fra Posten huld i Stor Å ved Vemb. Endnu engang må jeg erkende at jeg så ikke ved noget i skrivende stund, i det Dommeren oplyser, at vi hører nyt i sagen ultimo uge 5. Der er sådan se heller ikke problemet, men problemet opstå i forhold til vore vedtægter.

§ 8. Udelukkelse og udmeldelse.

Overtrædelse af foreningens love eller fiskerilovene kan medføre forbud mod fiskeri i foreningens vande eller eksklu­sion.

Så på generalforsamlingen må medlemmerne tage stilling til om de kan have en formand, der har fået en bøde for overtrædelse af fiskeriloven, ifølge anklagemyndigheden. Eller om man er enig i formanden arbejde for frit fiskeri i vore vandløb, at man ikke kan tvinge nogle til at være medlem af en bestem forening, for at få del i en evt. lakse kvote, det gælder også for lodsejerne. For mig er det uhørt. Det skal lige hertil sige at bestyrelsen på ingen tidspunkt har kritiseret mit fortagende, men det kan selvfølgelig skyldes at 3 af dem er lodsejer. Det kan da også lige nævnes at vi har fået mere fiskevand på den konto, mere her i området og noget på Sjælland og jeg arbejder på at få noget i Guden Å. Men kik på hjemmeside, inden i skal ud at fiske. Når nok om den skide laks til godt 800,- kr. kg.

 

Lige føre jul fik vi udlagt ca. 90 m3 gydegrus i Sinding, på tre nye gydebanker, så nu bliver det spændende at se om der kommer fiske på leje her, den ene stryg er lige efter broen i Sinding, så her kan man hvis man er heldig se fisk på leje og hen på foråret måske se yngel.

 

Endnu en gang i skrivende stund, er jeg blevet gjort opmærksom på et møde på DTU Aqua i Silkeborg, omhandlende stalling førende vande. Stallingen er tilsyneladende gået meget tilbage i de senere år, men ingen ved præcist hvor meget eller hvorfor. Derfor er DTU Aqua ved at starte et fiskeplejeprojekt, som skal sikre en systematisk indsamling af viden, så vi får det bedst mulige grundlag for en evt. bestandspleje.  Det er vi selvfølgelig med på, i det vi har mange eller i vær ti fald har haft mange stallinger i vore vandløb. Så måske vi skule satse mere på gode gyde forhold for stallinger og bækørreder i stedet laks og havørreder.  Det kan selvfølgelig også være vi kan bække dele.

 

Jeg venter også her i skrivende stund, at få at vide hvornår vi kan få kikket på Stor Å ved Brohusvej. Lodsejeren syntes godt om ideen. Det kunne jo være super fint at være pilot på at udforme en gydebanke ligesom et gammelt vadested – og så følge udviklingen på denne i forhold til de andre. Det er noget mere omfattende ind det vi plejer at lave, så det bliver kommune og EU, der skal betale. Bliver det god, har jeg store planer ved kirke stien i Ørre, men det må lige ventet lidt i nu.

 

Hvad enten det bliver mig eller en anden, så knæk og bræk i det nye år.

 

Ejgil Kølbæk

Efter frost kommer der tø og med tøbrud, kommer der fiske, så endlig ser det ud til at der har været fiske på leje i Ørre.

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik